Üniversitelerle ilgili çok önemli karar! YÖK o sınırlamayı kaldırdı...

AA |  06 Mayıs 2019 Pazartesi - 10:41 | Son Güncelleme : 06 05 2019 - 11:30

YÖK, üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin sınırlamayı kaldırdı.


 Üniversitelerle ilgili çok önemli karar. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre,  kurum tarafından Türkiye'deki  yükseköğretim kurumlarının yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına ilişkin  yeni bir karar alındı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan  "programların kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci  kabul etme sınırlaması" kaldırıldı. Bu yeni düzenleme devlet ve vakıf bütün  üniversiteler için geçerli olacak.
 
Üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan  talepleri, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce belirlenecek bir tarihe  kadar kısıta tabi olmadan YÖK'e bildirilecek. Talepler, YÖK tarafından  değerlendirilerek karar verilecek ve üniversitelere duyurulacak.
 
Tıp ve diş hekimliği programları için bazı istisnalar
 
 "Tıp" ve "diş hekimliği" programları içinse bu alanların  özelliklerinden dolayı bazı istisnai şartlar getirildi. Bu iki programın yurt  dışı öğrenci kontenjanı, YKS kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının  yüzde 50'si ile sınırlandırılacak.
Tıp ve diş hekimliği fakülteleri için istisnai şartlar, geçmiş  yıllarda yurt dışı öğrenci talebi en çok tıp ve diş hekimliği fakültelerine  yapıldığı, bu fakültelerdeki sınıflarda Türk öğrenciler uluslararası  öğrencilerden daha az sayıda olduğu, bu durumun da Türk öğrencilerin nitelikli  eğitim almalarını riske sokabileceği gerekçesiyle getirildi.
 
Bununla birlikte belirli koşulları ve kriterleri sağlayan  üniversiteler, uluslararası öğrenciler için ayrı bir sınıf açarak bu iki programa  bu oranın üstünde de öğrenci kabul edebilecek. Bu ayrı sınıf için gerekli staj ve  klinik uygulamalar, laboratuvarlar ve teçhizatlar için yükseltilmiş belli şartlar  ve mekan kriterleri aranacak, ayrıca vakıf yükseköğretim kurumları için bir  önceki yılın denetleme raporu ve müeyyide uygulanıp uygulanmadığı da dikkate  alınacak. Devlet ve vakıf üniversitelerinde açılan bu ek sınıflar her yıl en az  bir kere denetlenecek.
Bu iki program dışında kalan programlar için de eğitimin niteliği ve  altyapı bakımından değerlendirme ve denetlemeler yapılacak.
 
 "Uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz"
 
 Açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof.  Dr. Yekta Saraç, kaliteden ödün vermeden ülkeyi yükseköğretimde bir cazibe  merkezi haline getirmek için adımlar attıklarını, başarılı sonuçlar aldıklarını  ifade etti. Saraç, yeni YÖK olarak ülkenin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına  büyük önem verdiklerine işaret etti. YÖK’te Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının ilk olarak bu  dönemde kurulduğunu hatırlatan Saraç, Türkiye'de ilk defa Yükseköğretimde  Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nin hazırlanıp kamuoyu ile paylaşıldığını  vurguladı.
 
Belgede ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirmeye yönelik adımlar  attıklarına dikkati çeken Saraç, "Başarılı bir süreç yürüttüğümüze inanıyoruz.  Nitekim kamuoyu ile paylaştığımız sonuçlar da bunu gösteriyor."  değerlendirmesinde bulundu.
 
YÖK'ün kuruluşu olan 1982 yılından 2014 yılına kadar geçen 32 yılda 15  ülke ile ilgili bakan ve YÖK Başkanı düzeyinde yükseköğretim alanında iş  birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını, son 4 yılda ise bu yönde  imzaladıkları mutabakat zaptı sayısının 34'e ulaştığını bildiren Saraç, şöyle  devam etti: "Bir başka ifade ile son dört yılda imzalanan mutabakat sayısı 32  yılda imzalananın iki katını aşmıştır. Bu protokoller sembolik faaliyetler  değildir; ülkemize gelen öğrenci sayısının artmasında en önemli faktördür. Komşu  ülkelerde az sayıda tanınan üniversitelerimizin tanınırlığını girişimlerimizle  sürekli artırıyoruz. Afrika ve Balkan açılımlarımız da önemli sonuçlar  doğuruyor.
 
 Ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, ülkemizdeki  büyükelçilerle yapmış olduğumuz yoğun toplantılar, ülke ziyaretleri ve ikili  görüşmeler neticesinde Türk yükseköğretimine olan güven ve ilgide de bir azalma  yaşanmamış, artış çizgisi yükselmeye devam etmiştir. Bundan 4 yıl önce 40 binli  rakamlarda olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısının bugün 148 bine ulaşmış  olması Yeni YÖK'ün izlediği bu uluslararasılaşma politikasının açık bir  başarısıdır."
 
"Uluslararası öğrenci oranında sıçrama yaşanıyor"
 
Saraç, üniversiteler ile koordinasyon halinde uluslararası öğrenci  çekme bağlamında son yıllarda yıl ölçeğinde yakaladıkları artış oranlarının, Batı  Avrupa ülkelerinde bile benzerinin görülmediğini bildirdi. Bu rakamlarda sadece  bir artış değil, adeta bir sıçrama yaşandığını kaydeden Saraç, bu gurur  tablosunun arkasında ciddi bir planlama ve gayretin bulunduğunu vurguladı. Yeni kurguladıkları öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı,  güncellenen ortak diploma mevzuatı, yeni tür burs programları, nitelikli yabancı  uyruklu öğretim elemanlarını çekmeye yönelik çalışmaların, yabancı uyruklu  öğrenci sayısındaki büyük sıçramada etkili olduğunu ifade eden Saraç, şunları  kaydetti:
 
"Devlet ve vakıf bütün üniversitelerimiz için yurt dışı öğrenci  kontenjan kısıtının kaldırılmasına yönelik aldığımız bu karar da bu sürece büyük  katkı sağlayacaktır. Bu sürecin devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde  uluslararasılaşma konusunda önemli bir adım daha atacağımızı söylemek  isterim. Yeni YÖK olarak ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline  getirmeye çalışırken, bunu kaliteden ödün vermeksizin gerçekleştirmenin ne denli  önemli olduğunun da çok iyi bilincindeyiz. Bu kapsamda yükseköğretimdeki kalite  odaklı pozitif algımızın negatife çevrilmemesine de dikkat etmemiz gerektiğini  biliyoruz."