Üniversite harçları belli oldu

AA |  24 Aralık 2019 Salı - 7:57 | Son Güncelleme : 24 12 2019 - 15:22

Üniversite öğrencilerinin 2019 /2020 öğretim yılında ödeyecekleri harçlar belli oldu.


 "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari  Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim  Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı  Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci  öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı  tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları  açıklandı. Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya  yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci  katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı  tutarları devlet tarafından karşılanacak.
 
Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından  karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.
 
Uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretleri
 
 Yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için uzaktan  ve ikinci öğretim öğrenim ücretleri geçen yılla aynı kaldı. Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında,  Engelliler Hakkında Kanun ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında  Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna  sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi  ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar  indirim yapılacak. Ayrıca, birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya  yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı  sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.
 
Engelli olduğu halde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt  yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz  edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim  yılına ait ödedikleri öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak  indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade  edilecek.
 
 Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında  kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenecek. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile  mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler,  o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.
 
  
 Öğrenim ücreti tutarları
 
 Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim  ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul  kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti,  ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere  yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim  ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.
 
 Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları
 
 Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için  belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde  10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde  birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim  ücreti ödeyecek.
  
Öğrenim ücretinin kullanılması
 
 İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin  başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal  hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek  YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar, 30 Haziran 2019'dan itibaren  geçerli olacak.