Ulaştırma Bakanlığı personel alımı! KPSS'siz en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alınacak!

06 Nisan 2021 Salı - 8:15 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 8:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 14 ilde 130 sürekli işçi alımı yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, en az ilköğretim mezunu 55 temizlik görevlisi, en az ön lisans mezunu 75 koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları!


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 14 ilde KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu 130 sürekli işçi alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre,  55 temizlik görevlisi ve 75 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu İşkur üzerinden yapılacak. Peki, Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları! 
 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan işçi alımı ilanına göre, 55 temizlik görevlisi ve 75 koruma ve güvenlik görevlisi alacak. İlana göre, adayların temizlik görevlisi için en az ilköğretim mezunu, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için de en az ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. 
 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvurusu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05 Nisan 2021-09 Nisan 2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacak. 
 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
GENEL ŞARTLAR
 
İlanda belirtilen genel şartlar şöyle: 
 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,
 
6) Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
 
7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,
 
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.
 
ÖZEL ŞARTLAR
İlanda belirtilen özel şartlar şu şekilde: 
 
1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden yalnızca yerleşim yeri (ikametgah) adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
 
2) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
 
3) Alınacak işçi personelin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır. 
 
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
 
5) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
 
6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
7) Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
 
8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.