Gazetevatan.com » Yazarlar » Çocuğunuz görsel mi işitsel mi öğreniyor?

Çocuğunuz görsel mi işitsel mi öğreniyor?


Oğlum şu sıralar rakamlara çok ilgi gösteriyor. 4 yaşında olduğu için 1’den 10’a kadar rakamları yazıyoruz ya da parmaklarımız ile gösteriyoruz. Rakamları görerek daha kolay öğreniyor. Hatta yazdığım yedi rakamının ortasına bir çizik attığımda “Bu yedi değil ki” dedi. Onun bildiği 7 bu şekilde yazılıyordu. Gördüğü şeyleri hafızasında daha kolay tutuyor... Oğluma Reem Nöropsikiyari Merkezi’nden Nörolog Mehmet Yavuz’un hazırladığı bir testi yaptım ve tahmin ettiğim gibi oğlumun görsel algısı daha güçlü çıktı. Çocukların sahip oldukları bu algılama yeteneği onların eğitim hayatında önemli bir role sahip. Eksik olan yönlerini geliştirmek için görsel mi işitsel algısının mı güçlü olduğunu bilmekte fayda var. Nörolog Mehmet Yavuz’un önerileri şöyle: 

Çocuğum görsel mi işitsel mi nasıl anlarım?

Görsel algı, okul ve eğitimde özellikle okuma becerisinde önemli bir role sahip. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, bazı harfleri birbirleriyle karıştırırlar. Görsel algı etkinliklerini üç grupta toplanabilir.

Görsel ayrımlaştırma

Bir objeyi diğerinden ayırma yeteneğidir.

1- Çocuktan değişik boyutlardaki ve renklerdeki geometrik desenleri sınıflaması isteyin.

2-  Bir sayfaya birçok b-d-p harflerini karışık bir sırada yazın ve çocuktan gördüğü bütün b’lerin üzerini çizmesi isteyin.

3-  Birkaç şekilden sadece biri farklı. Çocuktan, farklı olan şekli bulmasını isteyin.

Görsel dikkat ve bellek

1- Çocuğa bir resmi bir süre gösterin, sonra resmi kapatın. Bu resimle ilgili çocuğa sorular sorun. Kaç kedi vardı? Kaç tanesi gözlüklüydü? vb.

2- Çocuğun önüne birkaç obje dizin, her birine dikkati çekin. Sonra objelerden birini, çocuğun gözü kapalı iken saklayın. Çocuk gözünü açıp objelerden hangisinin saklandığını bulmaya çalışın.

İşitsel ayrımlaştırma

Uyarıcıları (tanıma ve birbirinden ayırt edebilme yeteneğidir.

1- Farklı sesler çıkarın ve çocuğun gözleri kapalı iken bu sesleri tanıması isteyin.

2- Çocuğun gözü kapalı iken, bir kaba konmuş küçük objeleri sallayın ve çocuktan bu objeleri tanımasını isteyin. Bir tane mi bir taneden fazla mı? vb.

İşitsel dikkat ve bellek

1- Çocuğun gözleri kapalı iken elinizi şaklatın ya da top sektirin. İşlemin kaç kere yapıldığını sorun.

2- Çocuğa birkaç basit görevden oluşan bir yönerge verin ve bu yönergeye uyması isteyin. “Kapıyı kapa ve kitabı masanın üzerine koy.”vb.

3- Matematik işlemleri el şaklatarak yapın. Çocuktan işlem ve sonucu isteyin.

İşitsel algı işitmeye dayalı uyaranların işitilmesi, algılanması/ yorumlanması ve bu bilgilerin beynin ilgili bölgelerine gönderilip anlam kazandırılması olayıdır. Duyu merkezlerinin bir bütün olarak kendi aralarında bağ kurarak beynin bütüncül bir fonksiyon üstlenmesi. İşitsel algı testleri ise şu şeklerde yapılabilir;

İşitsel ardışıklık:

Kısa süreli bellekte depolanan işitsel uyarıcıların ardışıklıklarını hatırlayabilme (ardı ardına dizebilme) yeteneğidir.

1- Çocuğa bir dizi sayı verin ve aynı sırada tekrarlanması ya da 4. sıradaki sayıyı söylemesini isteyin.

2- Çocuğa kısa bir dizi olayı içeren parça okuyun ve olayları sırası ile tekrarlamasını isteyin.

3- Çocuğa bir seri yönerge verin. Örneğin, “Pembe kalemi al, sayfanın en üstüne bir yuvarlak çiz, onun içine de bir kare yerleştir” gibi bir yönergeyi sırasıyla yapması isteyin.

Sonuca göre çocuk hangi yönde kuvvetliyse, algılaması o yönde diyebiliriz.

NASIL ÖĞRENMELİLER?

Görsel öğrenen çocuklar

- Kitapların kenarlarına o bölümü hatırlatacak sembol ve resimler çizmeli.

- Karmaşık konuları çizimlere dönüştürmeliler.

- Ders çalışırken renkleri kullanmalılar.

- Okurken önemli yerlerin altını çizmeliler.

- Düzenli ve kalabalık olmayan bir mekanda ders çalışmaları gerekiyor.

- Anladığını kısa birkaç cümle halinde yazmalı.

- Dersi dinlerken not almalı.,

- Konuları görsel malzemeyle çalışmaları, öğrenmelerini kolaylaştıracak ve verimlerini artıracaktır.

İşitsel öğrenen çocuklar

- Sessiz bir çalışma ortamını tercih etmel.

- Ders, CD olarak satılıyorsa satın almalı ve dinlemeli.

- Yeni konuları kendilerine anlatarak çalışmalı.

- Bellekte tutulması gereken bilgiler (tarih, isim) için melodiler yapmalı.

- Üzerinde çalıştığı konuyu yüksek sesle okumalı ya da arkadaşlarıyla çalışmalı. Bu yöntemler öğrenmelerini kolaylaştıracak ve verimlerini artıracaktır.