TÜİK personel alımı 2020 | TÜİK 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi alacak! Şartlar ve başvuru linki…

30 Kasım 2020 Pazartesi - 10:03 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 10:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 40 işçi alımı yapacak. TÜİK'in Resmî Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi (Silahsız) istihdam edecek.


TÜİK personel alımı yapacak. TÜİK bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı iki kadro ile 16 şehirde 40 Personel alımı yapacağını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Alımları Temizlik Personeli ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında yapılacak. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 40 kişilik kadro alımını Ankara , Adana , Denizli, Diyarbakır , Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri , Kocaeli, Konya, Malatya, Siirt, Samsun, Trabzon, Zonguldak ileri için yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

18 - 35 yaş arasında olmak, (Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak)

Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

İlk ilan tarihi itibarıyla başvurulan birimin bulunduğu il veya ilçesinde ikamet ediyor olmak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

TÜİK PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu  (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet  sayfasından ulaşabilecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr"  internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile  giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

TÜİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU LİNKİ