Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi güncellendi

AA |  10 Haziran 2019 Pazartesi - 15:14 | Son Güncelleme : 10 06 2019 - 15:14

Sağlık Bakanlığı, veremsiz bir Türkiye hedefi doğrultusunda, "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programını" güncelledi.


Halk arasında "verem" olarak bilinen tüberküloz hastalığı tüm dünyada  halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.
 
  
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde yürütülen tanı, tedavi, takip ve  diğer çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011'de Tüberküloz  Tanı ve Tedavi Rehberi'ni hazırlayarak uygulamaya koydu.
 
Rehber, dünyadaki bilimsel gelişmeler ve tüberküloz kontrolündeki  yenilikler nedeniyle Bakanlık Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yenilendi.
 
"Hasta sayısı yüzde 5 azaldı"
 
Rehber, ülke genelindeki tüm verem savaş dispanserlerine, göğüs  hastalıkları uzmanlarına ve ilgili diğer uzman hekimlere dağıtılacak.
 
 "Latent tüberküloz enfeksiyonu", "tüberküloz tanısı ve tedavisi",  "ilaca dirençli tüberküloz", "çocukluk çağı tüberkülozu", "tüberkülozun  mikrobiyolojik tanısı" gibi bölümlerden oluşan rehber ile tüberkülozla mücadelede  tüm sağlık çalışanlarına yol gösterilmesi ve hizmetlerin standardizasyonunun  sağlanması amaçlanıyor.
 
Rehbere aynı zamanda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire  Başkanlığı'nın "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz" adresinden  ulaşılabilecek.
 
 Tüberküloz hala sorun
 
Bakanlık verilerine göre, dünyada her gün 30 bin kişi tüberküloza  yakalanırken yaklaşık 4 bin 500 kişi de bu hastalık nedeniyle yaşamını  kaybediyor.
 
Dünya genelinde tüberkülozla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar  sonucunda hastalık görülme sıklığı yüzde 42 oranında azaldı.
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015'ten sonra atılacak adımları  belirleyerek "Küresel Tüberkülozu Bitirme Stratejisini" ve "DSÖ Avrupa Bölgesi  Tüberküloz Eylem Planı" 2016-2020'yi uygulamaya koydu.
 
Tüberküloz insidansının 2030'a kadar tüm dünyada yüzde 90 azaltılması  hedefleniyor.
 
Türkiye'de ise tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık yüzde 4-5  oranında azaldı. Tüberküloz insidansı 2005'te yüz binde 29,4 iken, bugün yüz  binde 14,6'ya düşürüldü.
 
Tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık  kuruluşlarında ücretsiz uygulanıyor. Tüberküloz ve dirençli hastaların  tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüm ilaçlar, Sağlık Bakanlığı  tarafından temin edilerek ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında hastalara  uygulanıyor.
 

ETİKETLER