TÜBA "Doğal Gaz Çalıştayı Raporu"nu yayımladı

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 16:19 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 16:19

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Doğal Gaz Çalıştayı Raporu'nun yayımlandığını bildirdi.


Şeker, yazılı açıklamasında, TÜBA tarafından gerçekleştirilen Doğal  Gaz Çalıştayı'nda konu başlıkları ve konuşmacıların multidisipliner ve bilimsel  bir yaklaşımla belirlendiğini ifade etti.
 
Çalıştay kapsamında değerlendirilen konular çerçevesinde rapor  oluşturulduğunu belirten Şeker, raporun stratejik planların hazırlanmasında,  kısa, orta ve uzun dönemli yol haritalarının dikkate alınmasında önemli katkılar  sağlayacağını vurguladı.
 
Şeker, bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe imkan  sağlayacak yerli ve milli bir doğal gaz sektörü oluşturmanın Türkiye'nin  bağımsızlığı açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, TÜBA-Enerji Çalışma  Grubunun, enerji alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik  konularda çalışmalar yaptığını, bilgi ürettiğini, stratejik ve politik görüşleri  değerlendirdiğini, politikalar ürettiğini, çıkardığı yol haritalarını yetkililere  çözüm odaklı raporlamalar şeklinde sunduğunu kaydetti.
 
Enerji Çalışma Grubunun tüm enerji alternatifleri üzerine çalışmalarda  bulunarak, geçmiş dönemlerde de raporlar hazırladığını anımsatan Şeker, şu  değerlendirmede bulundu:
"Enerji Çalışma Grubumuz ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve  teknolojik gelişimine, stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı  sağlayacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturarak, bu konuda Türkiye'nin  önceliklerini çalışma grubunun da önceliği görerek çalışmalarını yürütüyor.  Ülkemizin alternatif enerji kaynakları arayışında kararlı olmasının en önemli  göstergesi, son dönemlerde yapılan yatırımlarla ve teşviklerle güneş enerji  santralleri, rüzgar enerji santralleri, hibrit yapılar, nükleer enerji  yatırımlarının yanı sıra ülkemizin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapan Oruç  Reis, Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri her imkan ve fırsatın enerjiye ulaşım için  değerlendirildiğinin bir kanıtıdır. Keşfedilen rezervin Türkiye'nin her alanda  açılımına, girişimine, iyileşmesine ve büyümesine katkı sağlayacak bir  potansiyelde olmasını ümit ediyoruz. Doğal gaz keşfinin önümüzdeki dönemde  ülkemize daha fazla fayda ve verimlilik sağlaması için, enerji boyutundan  toplumsal refaha, Ar-Ge'den inovasyon ve teknoloji geliştirmeye dek bütün  safhalarının bugünden planlanması gerekiyor."
 
"Bu konuya özel önem vererek yatırım yapılmalı"
Şeker, enerjinin Türkiye'nin en büyük ithalat kalemlerinden biri  olduğunu, bu nedenle ülkenin refahı ve bütçe açısından önem taşıdığını bildirdi.
 
Alternatif enerji kaynakları oluşturularak sürdürülebilir enerji  temininin yanı sıra enerji maliyetlerin düşürülerek bu alanda arz güvenliğinin  sağlandığına işaret eden Şeker, "Bu politikalar, üretim sektöründe ülkemizi dünya  piyasalarında daha rekabetçi bir konuma getirmenin yanında ülkemizin istihdam ve  refahına da katkı sağlayacak bir gelişme stratejisi olarak değerlendirilmeli."  ifadelerini kullandı.
 
Şeker, tüm bu çalışmalarla eğitim ve insan kaynaklarını desteklemenin  önem taşıdığını belirterek, araştırma altyapısı, bilimsel ve teknolojik  kabiliyetleriyle Türkiye'nin yeni döneme ve on yıllara yatırım yapması  gerektiğini kaydetti.