Topkapı Sarayı ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  06 Eylül 2019 Cuma - 8:19 | Son Güncelleme : 06 09 2019 - 9:54

Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım ve diğer tüm hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredildi.


 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan düzenleme ile Topkapı Sarayı'nın  yönetim, restorasyon, tanıtım ve diğer tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi  Başkanlığına tahsis edildi.  Ayrıca, kararnameyle Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerde kullanılan  her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile yazılı ve elektronik  ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların da başka hiçbir işleme gerek  kalmaksızın Başkanlığa devri sağlandı.
 
Topkapı Sarayı'nın müştemilatında yer alan mülkiyeti Hazineye ait veya  devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmazlar da (Darphane  binalarının tamamı dahil), tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere yine  Başkanlığa tahsis edildi.
 
Öte yandan Topkapı Sarayı'na ilişkin yürütülen hizmetlerden doğan  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ait olanlar  dahil, her türlü borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler de Milli Saraylar  İdaresinin sorumluluğunda bulunacak.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Topkapı Sarayı'na ilişkin yürütülen  hizmetlerden dolayı, Bakanlığın veya Döner Sermaye İşletmesinin taraf olduğu  sözleşmeler ile açılmış ve açılacak davalar, takipler ile alternatif uyuşmazlık  çözüm yollarında da Başkanlık taraf olacak.
 
Topkapı Sarayına ilişkin hizmetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve  Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyonlarda  istihdam edilen görevli personel eliyle 6 ay süreyle yürütülmeye devam edilecek.Söz konusu personel, bu kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla 375  sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25'inci maddesi kapsamında aylıklı izinli  olarak Başkanlıkta altı ay süreyle geçici görevlendirilmiş sayılacak.
Bu kapsamda hizmetlerin yürütülmesi ve geçici görevlendirmeye ilişkin  olarak belirlenen süreler, Başkanlıkça bir kat uzatılabilecek. Geçici  görevlendirilen personelden Başkanlıkça uygun görülenler, Başkanlığın kadro ve  pozisyonlarına atanabilecek.
 
 Düzenleme uyarınca atananların kadro veya pozisyonları, personelin  önceki pozisyonlarına ait unvan, sayı, nitelik, sözleşme ücreti ve süreleri  itibarıyla atama işleminin yapıldığı tarihte ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel  Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki cetvellerin Milli  Saraylar İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiş sayılacak.
 
Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Topkapı Sarayı'na ilişkin  başlatılan restorasyon faaliyetlerine ait giderlerden 2019'a taalluk edenler ise  Bakanlığın 2019 yılı bütçesindeki yatırım ödeneklerinden karşılanacak.
 
  
İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR