TMSF, Hülya Avşar'a dava açıyor

AA |  13 Mart 2008 Perşembe - 18:27 | Son Güncelleme : 13 03 2008 - 18:27


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),
Hülya Avşar hakkında, bir internet sitesinde yer alan ifadeleriyle
"hakaret ve iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılması
için Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.

TMSF avukatları Yeter Ünal ve Mehmet Nihat Arcagök tarafından Şişli
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, TMSF'nin amme borçlusu olan
Filmtürk Film Prodüksiyon ve Dağıtım, Erol Köse Prodüksiyon Yapım ve
Ticaret A.Ş'nin Hülya Avşar ile yaptığı ve bedelini nakden ve defaten
ödediği toplam 350 bin dolar bedelli sinema film sözleşmesi ve albüm
yapım sözleşmesinden doğan hak ve alacaklarını alacağına mahsuben devir
ve temlik aldığı hatırlatıldı.

TMSF'nin Hülya Avşar'ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi üzerine amme alacağının tahsili amacıyla yasal takip
işlemlerine başladığı ve kendisine ödemeye çağrı mektubu gönderildiği
kaydedilen dilekçede, Hülya Avşar'ın ödemeye çağrı mektubunun ve daha
sonra da ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava
açtığı, yargılama sonucunda mahkemenin, davaların reddine karar verdiği
anımsatıldı.

Hülya Avşar'ın teklifi üzerine 30 Ekim 2007 itibariyle ana para ve
gecikmiş faizler ile birlikte toplam 2 milyon 454 bin 726,84 YTL'lik
olan borcunda indirim yapılarak 1 milyon 99 bin 769,05 YTL'nin 30 Ekim
2007 tarihinde nakden ve defaten ödenmesi hususunda anlaşmaya varıldığı,
ancak Avşar'ın borcunu taahhüt edilen süre içinde ödememesi üzerine
TMSF'nin yasal takip işlemlerine devam etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Borçlunun borcunu taksitler halinde ödeme teklifinde bulunduğu ve Fon
Kurulunun, Hülya Avşar'ın borcunun taksitler halinde ödenmesini, idare
mahkemesi ve asliye ticaret mahkemesi nezdinde açtığı davalardan feragat
etmesi, yargılama gideri masrafları ile vekalet ücretinin ödenmesi
hususunda protokol düzenlenmesine karar verdiği ifade edildi.

-"HAKARET VE İFTİRA İÇEREN İFADELER..."-

Avşar'ın ödemesi gereken peşinatı süresinde ödememesi, anlaşma gereğince
feragat etmesi gereken davaları temyiz etmesi üzerine Kurumun tekrar
takip işlemlerine devam etmek zorunda kaldığına işaret edilen dilekçede,
borçlunun, Kuruma gelerek anlaşmaya varılan meblağı ödediği ve hukuk
davasını müracaata bıraktığı, idari davalarda ise feragat ederek Kurumla
11 Ocak 2008 tarihinde karşılıklı olarak ibralaşıldığı bildirildi.

Ancak temyiz sebebiyle Danıştay'da bulunan idari dava dosyalarına
ilişkin feragat dilekçelerinden biri dosyaya geç ulaştığından,
Danıştay'ın bu dosya yönünden yürütmeyi durdurma kararı verdiği, diğer
davada ise feragat sebebiyle davanın ortadan kaldırılmasına karar
verdiği kaydedilen dilekçede, Hülya Avşar'ın, Guardianturk.com internet
sitesindeki 29 Şubat-5 Mart 2008 tarihli köşe yazılarında, "birileri
göz nuru sanatçınızı kekledi", "sürekli TMSF avukatı Arzu Hanım
tarafından taciz edildim", "ama şimdi istesem de mahkemeye
başvuramıyorum. Çünkü benimle yalnız görüşerek bana mahkemeye bir daha
gitmeyeceğime dair kağıt imzalattılar", "kısacası kendimi hortumlanmış
hissediyorum...", "artık, şu ünlüler üzerinden şov yapan kuruluşlar da
sıktılar", "etik olmayan davranışlarını kendime yediremiyorum ve
ayrıca onları büyüklerine saygıya davet ediyorum", "her şeyden önce
dürüstlük doğruluk var, hani şu özlediğimiz duygular... İşte bu yüzden
onlardan büyük olduğumu düşünüyorum", "haksız yere tehdit ederek
aldığınız emeğimle kazandığım paramı sizden istemeyeceğim" ifadelerini
kullandığı belirtildi.

-"TÖHMET VE ZAM ALTINDA BIRAKAN AÇIKLAMALAR"-

Dilekçede, Hülya Avşar'ın, söz konusu tarihlerde yayınlanan yazılarında,
yanlış, yanıltıcı ve aşağılayıcı beyanlarda bulunarak alacağını tahsil
etmek için yasal yollara başvurmak zorunda kalan TMSF'ye, TMSF'yi temsil
eden Fon Başkanı Ahmet Ertürk'e ve Fon avukatı Arzu Yüksel'e karşı basın
yoluyla hakaret ve iftira içeren ağır ithamlarda bulunduğu kaydedildi.

TMSF, TMSF Başkanı Ertürk ve avukat Arzu Yüksel'in, görev ve yetki
çerçevesinde yapmış oldukları işlemleri belirli bir disiplin ve
süreklilik içinde, tarafsız ve en iyi şekilde, kamu yararını gözeterek
ve fonksiyonunun itibarını koruyarak yerine getirmekte olduğu, yazıda
yer alan ağır itham, suçlama ve hakaretlerin hiçbirini hak etmediği
belirtilen dilekçede, şöyle denildi:
"Hülya Avşar, bahsi geçen ifadeleriyle bir kamu kurumu olan TMSF'ye
somut bir olgu isnat ederek, itham eden, töhmet ve zan altında bırakan
açıklamalar yaparak küçük düşürmüş, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'e ve
TMSF avukatı Arzu Yüksel'in onur, şeref ve haysiyetine saldırıda
bulunarak TCK'nın 125. maddesindeki hakaret suçunu, Fon görevlilerine
işlemediklerini bildiği hukuka aykırı fiiller isnat ederek TCK'nın 267.

maddesindeki iftira suçunu bilerek ve isteyerek işlemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Guardianturk.com internet sitesinde yer
alan ifadeleriyle TCK'nın 125 ve 267. maddelerinde belirtilen hakaret ve
iftira suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması için kamu davası
açılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz."

ETİKETLER

0