TMO memur alımı yapacak! Toprak Mahsulleri Ofisi memur alımı 2020 şartları nelerdir?

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 17:01

Toprak Mahsulleri Ofisi personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS tercihleri ile kamu personeli alımı yapılacağı ve TMO 'da çalışmak isteyenlerin tercihlerini 4 Ağustos 'a kadar yapması gerektiği belirtildi. Toprak Mahsulleri Ofisi memur alımı 2020 şartları nelerdir? TMO memur alımı 2020 başvurusu nasıl yapılır?


TMO kamu personeli alımı yapacak. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yayımlanan ilanda, KPSS tercihleri kapsamında kamu personeli alımı yapılacağına, KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuruların da ÖSYM aracılığıyla yapılacağı duyuruldu. TMO memur alımı 2020 şartları…

TMS MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

TMO MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Teknisyen

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Mühendis

Muhasebeci

Programcı

Anbar memuru

 
 
 
 
 
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri başvuru yapacak adayların ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini yapması gerekiyor. Aday İşlemleri sistemi üzerinden başvuru sonrası adaylar 20 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatıracak ve KPSS Tercihlerini tamamlamış olacak.