TBMM’de milletvekili personeli olma şartları nelerdir? Bir milletvekiliyle en fazla kaç personel çalışır?

27 Şubat 2020 Perşembe - 14:54 | Son Güncelleme : 27 02 2020 - 15:12

TBMM’de milletvekili personeli olmak isteyen kişiler, internette milletvekili personeli olma şartlarını araştırıyor. Peki TBMM’DE milletvekili personeli olma şartları nelerdir? Bir milletvekiliyle en fazla kaç personel çalışır? Milletvekili personeli hangi mevzuata göre görevlendirilir? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alan bir kişi milletvekili personeli olabilir mi? İşte detaylar…


TBMM’de milletvekili personeli olmak isteyen kişiler, milletvekili personeli olma şartlarıyla ilgili araştırma yapıyor. Peki TBMM’DE milletvekili personeli olma şartları nelerdir? Bir milletvekiliyle en fazla kaç personel çalışır? Milletvekili personeli hangi mevzuata göre görevlendirilir? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alan bir kişi milletvekili personeli olabilir mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler…
 
 
BİR MİLLETVEKİLİYLE KAÇ PERSONEL ÇALIŞTIRILABİLİR? BUNLARIN UNVANLARI NELERDİR?
 
Bir milletvekilinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere üç personel çalıştırma hakkı bulunmaktadır. Bunlar; Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personeldir.
 
MİLLETVEKİLİ PERSONELİ HANGİ MEVZUATA GÖRE GÖREVLENDİRİLİR?
 
6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30. maddesine göre görevlendirilir. Bu personelin çalıştırılma usul ve esasları ile mali ve sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanınca belirlenmiştir.
 
MİLLETVEKİLİ PERSONELİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK GEREKİR?
 
Danışmanın; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,
 
İkinci Danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması,
 
İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde aranılan genel şartları taşıması,
 
Haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
 
Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,
 
Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması gerekmektedir.
 
HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN EMEKLİ AYLIĞI ALAN BİR KİŞİ MİLLETVEKİLİ PERSONELİ OLABİLİR Mİ?
 
5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden emeklilik aylığı kesilmek şartıyla açıktan sözleşmeli personel statüsünde milletvekili danışmanı veya milletvekili (ilave) yardımcı personeli olarak görevlendirilebilir.
 
MİLLETVEKİLİ PERSONELİNİN GÖREVİ HANGİ ŞARTLARDA SONA ERER?
 
Hizmet verdiği milletvekilinin bilgisi dâhilinde, görevinden çekildiği tarihte,
 
Hizmet verdiği milletvekilinin bu personelin görevinin sona erdirilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde,
 
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde, bu duruma ilişkin onayın alındığı tarihte,
 
Hakkında yaptırılmakta olan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde, bu duruma ilişkin onayın alındığı tarihte,
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir disiplin suçu işlemesi halinde, çıkarma işleminin tamamlandığı tarihte,
 
Hizmet verilen milletvekilinin herhangi bir nedenle milletvekilliği görevinin sona erdiği tarihte,
 
Yeni seçilen milletvekilince, görevlerinin devam etmesine ilişkin bildirimde bulunulmaması durumunda, milletvekili genel seçimlerinin ardından yapılan ilk seçimle TBMM Başkanının seçildiği tarihte,
 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personelinden aylıksız izinli sayılmak kaydıyla görevlendirilenlerin kurum değiştirmeleri halinde, kurumlarından ayrıldıkları tarihte,
 
Ölümü halinde sona erer.