TBMM Başkanı Şentop'tan insanı merkeze alan yaklaşımın benimsenmesi çağrısı

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 19:18 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 19:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilis¸kilerin yeniden s¸ekillenecegˆini belirterek, "I·nsanı merkeze almadıgˆımız hiçbir yaklas¸ım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir." dedi.


Şentop, P20 Zirvesi'nde "Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklı ikinci oturumunda konuştu.
 
Kovid-19 salgınının olumsuz tesirlerinin toplumlarda köklü değişikliklere yol açtığını gözlemlediklerini vurgulayan Şentop, "Salgının sosyal ve çevresel etkileri maalesef bu olumsuzlukların bas¸ında geliyor. Kovid-19 salgınının mevcut sorunları daha da derinles¸tirmesi, bütün insanlıgˆın süratli ve kararlı adımlar atmasını zaruri hale getiriyor." ifadesini kullandı.
 
Şentop, dünya ekonomisinde toparlanma egˆiliminin bas¸ladıgˆına ancak salgın öncesi dönemin yakalanamadığına işaret ederek, "Toparlanma sürecinin koordineli ve gelecekteki benzer s¸oklara hazırlanmayı da kapsayacak s¸ekilde s¸ekillendirilmesinin ne kadar önemli oldugˆunu da tecrübe ederek ögˆrendik." dedi.
 
Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın Birles¸mis¸ Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konus¸masında vurguladıgˆı "Küresel hiçbir soruna, krize, çagˆrıya kayıtsız kalmayan Türkiye’nin iklim degˆis¸ikligˆi ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düs¸enleri yapacagˆı" ifadesini G20 Parlamento Başkanlarına hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bildigˆiniz gibi Türkiye, Paris I·klim Anlas¸ması'na imza atan ilk ülkelerden biridir ancak yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle bu anlas¸mayı yürürlügˆe koymamıs¸tık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafeyi müteakiben anlas¸manın onaylanmasını yeniden gündemimize aldık. Atılacak yapıcı adımlara uygun s¸ekilde ve ulusal katkı beyanımız zemininde, Paris I·klim Anlas¸ması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün kabul ettik. Bu gelis¸meyi G20 Parlamento Bas¸kanları Zirvesi'nde sizlerle paylas¸maktan memnuniyet duyuyorum."
 
"İlişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz"
 
Şentop, dünyayı herkes için yas¸anır kılabilmenin bütün insanlar için yas¸anabilir bir dünya kurmaktan geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmis¸tir. Açık bir s¸ekilde gördük ki; dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalıgˆı, her birimizin ülkesindeki bas¸ka bir insanın aynı hastalıgˆa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı s¸ekilde egˆer bas¸ka ülkelerde barıs¸ yoksa, asgari insani s¸artlarda hayat sürmek mümkün degˆilse, hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız. Dünyada gerçekten ne olup bittigˆini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalıs¸mazsak, bas¸ka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına ulusal çıkar elde etme amacı dıs¸ında bizim gibi Adem ve Havva'nın es¸it çocukları olarak bakamazsak, kurdugˆumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz."
 
Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilis¸kilerin yeniden s¸ekillenecegˆinin açıkça görüleceğine dikkati çeken Şentop, "Bu bagˆlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilis¸kileri ve nihayetinde bu temelde olus¸turulacak devletler arası ilis¸kileri sagˆlıklı s¸ekilde yeniden kurgulayacak bir söylem gelis¸tirmek mecburiyetindeyiz. I·nsanı merkeze almadıgˆımız hiçbir yaklas¸ım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir." diye konuştu.
 
Şentop, Türkiye olarak bu anlayıs¸la ihtiyaç içindeki ülkelerin salgınla daha iyi mücadele edebilmeleri için çok taraflı platformlarda gerçekles¸tirilen çalıs¸malarda aktif rol aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
 
"I·nsani ve kalkınma yardımlarında, 2017 yılından itibaren Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir. En zengin ülke degˆiliz ama en merhametli ülkeyiz. Ülkemiz, salgının bas¸langıcından bu yana büyük I·slam düs¸ünürü, mutasavvıf Mevlana'nın 'Ümitsizligˆin ardında nice ümitler var. Karanlıgˆın ardında nice günes¸ler var' deyis¸iyle 160 ülke ve 12 uluslararası tes¸kilata destek olarak salgınla mücadele bagˆlamında üzerine düs¸en sorumlulugˆu yerine getirmiştir."
 
G20 Parlamento Başkanları, ilk gün oturumlarının sonunda aile fotoğrafı çektirdi.