Takdir için okula devam şartı geldi

02 Eylül 2018 Pazar - 2:30 | Son Güncelleme : 02 09 2018 - 2:30

MEB devamsızlık yapmayan lise öğrencilerini ödüllendirecek. Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek.


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen  öğrenciler için düzenleme yapıldı. Buna göre, okul öğrenci ödül ve disiplin  kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan  öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı  olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.
 
Yönetmelikte pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olaylarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre araştırma, inceleme, soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının iş birliği içerisinde  yürütülecek. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılacak. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanacak ancak işletme yetkilisi kullanamayacak.
 
Hafızlık programı eklendi
 
Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmeyecek ve bu süre devamsızlıktan sayılmayacak. Yönetmelik ile ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara hafızlık programı da eklendi.
 
Yeni yönetmelik ile yaşı ilerlemiş öğrencilerle ilgili de yeni  düzenleme yapıldı. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmayacak. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç, okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.
 
Velilere bildirilecek
 
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma  hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim  meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla  eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim  meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü  geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.
 
Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’uncu sınıftan 11’inci sınıfa geçen öğrenciler, ağustos ayı sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilecek.
 
Bakanlığın yeni düzenlemesi ile sınavlar ve diğer değerlendirmeler  sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her  dersten ayrıca yapılan ortak sınavlarla ilgili önemli bir karar alındı. Bu sınava  katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tespit edildiğinden bu sınavlar kaldırıldı.

ETİKETLER