Gazetevatan.com » Yazarlar » Bu gece Miraç Kandili

Bu gece Miraç Kandili

19 Ağustos 2006 Cumartesi

Recep ayının 27’nci gecesi, Miraç Kandili olarak kutlanır. Miraç, merdiven, yükseğe çıkma anlamına gelir


Recep ayının 27’nci gecesi, Miraç Kandili olarak kutlanır. Miraç, merdiven, yükseğe çıkma anlamına gelir. Peygamberimizin mana âleminde yükselip ruhani âlemleri dolaşması vizyonuna Miraç denilir. Bu olay, İsra ve Miraç diye iki bölümden oluşur. Kuran’da sadece İsra olayının büyüklüğüne dikkat çekilir (İsra: 50/1). İsra, yürütmek demektir. “Gecenin bir parçasında aileni isra et (yürüt)” (Hûd: 81) ayetinde Lut’a, ailesini geceleyin yürütüp kentten çıkarmasının buyurulduğu belirtilmektedir.

Ayetin ruhundan anlıyoruz ki, Hz. Peygamber, geceleyin kalkıp Mescid-i Aksa’ya doğru yürümüş ve orada ruhani olaylar görmüştür. Mescid-i Aksa’nın, Kudüs veya Kudüs’te bulunan Süleyman Mabedi olduğu büyük çoğunluğun görüşüdür ama ayette bu konuda bir açıklık yoktur. Buhari’nin rivayetine göre Miraç olayı, Hz. Peygamber’in, henüz peygamberlikle görevlendirilmeden önce, Kabe yanında uyurken gördüğü bir rüyadan ibarettir. Bu rivayette 50 vakit namazın farz kılındığı fakat Peygamber geri dönerken rastladığı Musa’nın, ona bu kadar namazın çok olduğunu söylediği ve Hz. Peygamber’in, Musa’nın önerisiyle 4-5 kez Allah’a başvurup 50 vaktin beşe düşürüldüğü anlatılır.

1- Henüz peygamberlik gelmeden önce namazın farz olması söz konusu olamaz. 2- Allah’ın emrettiği bir şeye, Musa gibi yüce bir Peygamber’in karşı beyanda bulunması asla kabul edilemez. 3- Ruhani âleme yücelirken normal fiziksel düşüncesini ve yetilerini tamamen ilahi irade içinde eritmiş, beşeri varlığından geçmiş olan Hz. Muhammed’in, sıradan bir insan gibi âdeta Allah ile pazarlığa girmesi akıl ve mantığın kabul edeceği bir şey değildir. 4- Kuran’a göre Allah katında söz değiştirilmez (Kaf: 29). Yüce Allah, kullarının yapamayacaklarını bildiği bir şeyi emretmez (Bakara: 286). 5- Miraç, Mekke döneminde olmuştur. Vakti üzerinde de görüş birliği yoktur. Çünkü Miraç’ın, peygamberlikten önce görülen bir rüya olduğu rivayeti yanında peygamberlik geldikten 18 ay yahut 5 yıl yahut 7 yıl yahut 12 yıl sonra vuku bulduğu rivayetleri de vardır. 6- Rivayetlere göre Bakara Suresi’nin son üç ayeti, Miraç olayında Peygamber’e dolaysız, direkt olarak vahyedilmiştir. Bu doğru olamaz. Çünkü Bakara Suresi’nin tamamı, istisnasız olarak Medine’de inmiştir.

Kuran’da geçen tek kutsal gece, Kadir Gecesi’dir. Dini bir delile dayanmasa da Müslümanların çoğu bazı geceleri, kandil gecesi olarak kutlamaktadırlar. Bu, güzel bir şeydir. Gönül ister ki her gece, kandil geceleri gibi kutlansın. Allah, kullarına barış ve huzur versin.