Gazetevatan.com » Yazarlar » Erkeğin altın alyans takması haram mı?

Erkeğin altın alyans takması haram mı?

06 Aralık 2005 Salı

Soru: Nişanlanan bir erkeğin nişan altın yüzük takması haram mı? Kadınların kocalarına karşı güzel görünmeleri için makyaj yapmalan caiz mi? (Necati Kurt)


Soru: Nişanlanan bir erkeğin nişan altın yüzük takması haram mı? Kadınların kocalarına karşı güzel görünmeleri için makyaj yapmalan caiz mi? (Necati Kurt)

Cevap: Evlilik işareti olan altın alyans takmak haram değildir. Prof. Kâmil Miras'in belirttiği gibi: "Altin kullanmanın yasak olmasındaki asıl şer'î gaye, bunun israf ve övünme vesilesi olmasıydı. Zamanımızda altın madeninin bolluğu sebebiyle bir halkayı satın alma, ekonomik değeri israf sayılabilecek bir halde değildir. Bundan dolayı da nişan halkaları övünme vesilesi olmaktan çıkmıştır. O, sırf teberrük vesilesidir. İki evli, nişan yüzükleriyle hayatlarının iftihar edecekleri başlangıcını hatırlarlar. Nikâhtaki şer'î gaye düşünülürse yeni bir aile yuvası kurmanın bir iftihar nişanı olduğu için bununla belki de sevap alırlar" (Tecrîd-ı Sarih Tercemesi, IV. 365-367).

"Sizin için giydiklerimiz"
Kur'ân'da altın kullanmayı yasaklayan bir ayet yoktur. Ancak bazı hadislerde ipek elbise giymenin ve altın yüzük takmanın erkeklere yasaklanmasının, o zamanki ekonomik darlıktan ileri geldiğini, peygamberin torunu Ca'fer-i Sâdık açıklamıştır. Süfyan-i Sevrî, üstten ipek, alttan sof giyen imâm Ca'fer'i güzel elbiseler içinde görünce şöyle demiş:

- Ey Allah Elçisi'nin oğlu, bu ne senin ne de atalarının elbisesi değildir.

Ca'fer ona:
- Ey Sevrî, o zaman darlık zamanı idi. Şimdi genişlik zamanıdır. Her şey boldur.

Ca'fer sonra Sevrhi'ye cübbesinin altına giydiği sofu göstererek:
- Allah için giydiğimiz elbise budur.
Bu üstteki de sizin için giydiğimiz elbisedir. Allah için olanı gizledik, sizin için olanı gösterdik (Hilyetu'l-evliyâ, III. 193; el-Kevâkib, 1. 95).

İmam Ca'fer'in bu sözü, erkeğin ipek giymesinin ve altın takmasının yasaklanmasının, yoksulluk ve darlıktan ileri geldiğini, herkesin ipek giyme ve altın yüzük takma imkânının doğduğu bolluk zamanında bunlan giymekte bir sakınca olmadığını gösterir. Eğer bunlar kesinlikle yasak olsaydı, Kurân-ı Kerîm'de haram kılınırdı. Halbuki Kur'ân'da cennet ehlinin parlak ipek elbiseler giyeceği, altın bilezikler takacağı belirtilir (Kehf Suresi 31'inci ayete bakınız). Diğer sorunuza gelince, kadınların, kocalarına güzel görünmek için her türlü makyaj yapmaları caizdir. Peygamberimiz bunu teşvik etmişlerdir.