Gazetevatan.com » Yazarlar » Kur'an'a göre zinanın cezası

Kur'an'a göre zinanın cezası

19 Şubat 2005 Cumartesi

Zina, kadınla erkeğin gayrimeşru (dine aykırı biçimde) cinsel ilişkide bulunmasıdır. Bu eylem, bütün ilahi dinlerin yasakladığı, şirke eş ağır suçlardandır. Kur'ân-ı Kerîm, zinayı Allah'a ortak koşmakla birlikte anmıştır


Soru: Zina ve. had, Kur'an'a göre nedir?

Cevap: Zina, kadınla erkeğin gayrimeşru (dine aykırı biçimde) cinsel ilişkide bulunmasıdır. Bu eylem, bütün ilahi dinlerin yasakladığı, şirke eş ağır suçlardandır. Kur'ân-ı Kerîm, zinayı Allah'a ortak koşmakla birlikte anmıştır. İsrâ: 32. ayetinde müminlere zinaya yaklaşmamaları, zira zinanın, fuhuş (çirkin, aşırı günah) ve kötü bir yol olduğu vurgulanır. Furkan: 68. ayetinde de Allah'ın halis kullarının, Allah'tan başka bir tanrıya yalvarmayacakları, Allah'ın yasakladığı cana kıymayacakları ve zina etmeyecekleri belirtilir. Mümtehine: 12. ayette Peygamber'e, kadınlardan Allah'a şirk koşmayacakları, çalmayacakları ve zina etmeyecekleri hususunda söz alması emredilmektedir.

Gelelim zina cezasına (had). "Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun, Allah'a ve ahiret gününe inananlarsanız Allah'ın cezasını uygulamada sizi, onlara karşı acıma duygusu tut(up engelle)mesin. Müminlerden bir grup da onlara yapılan azaba şahit olsun." (Nur: 102/2) ayetinde de zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz sopa vurulması, Allah'ın bu cezasını uygulama hususunda onlara açınmaması, mutlaka bu cezanın, halkın huzurunda uygulanması emredilmiştir.

Bu ayetin hükmü geneldir, zaten başındaki istiğrak ifade eden (el) ta'rîf harfi (article), zina eden tüm kadınları ve zina eden tüm erkekleri kapsar. Evli veya bekâr fark etmez. Zaten evliye de bekâra da zina cezasının sadece sopayla işkence olduğu, zina suçuyla suçlanan evli kadına yapılacak li'ân durumunu açıklayan ayetlerin sonunda açığa çıkmaktadır. Kocası tarafından zinayla suçlanan kadın, dört defa yemin edip kocasının yalan söylediğini, beşinci kez de eğer kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gazabının kendi üzerine olacağını söylemesinin, kendisinden azap cezasını savacağı belirtilmektedir.

Eğer evli kadının zina sucu recm (yani taşlayarak öldürme) ise artık buna azap (işkence) denmez. Oysa ayette, "Böyle şahitlik etmesi, kendisinden azabı savar" denmektedir. Demek ki zinayla suçlanan o evli kadının cezası recm değil, surenin ikinci ayetinde belirtilen yüz sopayla işkence etmektir. Ama dört tanıkla tespit edilemeyen zina suçunu kadının yemin ederek inkâr etmesi, kendisinden bu işkence cezasını kaldırmaktadır. Ayrıca Nisa: 25'inci ayette, evlendiği halde zina eden cariyeye, diğer evli kadınların cezasının yarısının uygulanması emredilmektedir. Ama evli kadının cezası recm ise recmin yarısı yoktur. Bu kanıtlar, Kur'ân'ın recmi kaldırdığını ve evli bekâr, zina eden herkese yüz sopa cezasını getirdiğini ortaya koymaktadır. Kur'ân'ın amacı toplumdan kötülüğü kaldırmaktır.