Gazetevatan.com » Yazarlar » En büyük zikir hangisidir?

En büyük zikir hangisidir?

29 Nisan 2008 Salı


Okurum Melih Şişmanı’ın tevhit, hac ve namaz hakkında sorduklarına cevabımdır: En güzel zikir kelime-i tevhit ve “Allah, Allah”tır. Zikir için abdest gerekmez. Zikir, Allah’ı gönülde tutmak, O’nu unutmamak demektir. Zikirlerin en üstünü “Lâilâhe illallah: Allah’tan başka tanrı yoktur” anlamındaki tevhit sözüdür. Ayrıca bir hadise göre sevabı çok olan zikirlerden biri de şudur: “Dile kolay, terazide ağır iki kelime vardır. O da subhanellahi ve bihamdihî subhânellahi’l-azîm: Allah’ın şanı yücedir, O’na hamdederim. Büyük Allah her türlü eksiklikten uzaktır.”

Hac farzdır, umre ise yarım hac sayılır ama farz değil, sünnettir. Hacca gitmeden de umreye gidebilirsiniz. Ancak umre yapmakla üzerinizden farz olan hac borcu düşmez. Umre, hac yerini tutmaz. Her Müslüman’a her gün Kur’ân’ın emrettiği zamanlarda namaz kılmak farzdır. Bunun mazereti yoktur. Madem namaz kılarken huzur duyuyor ve ibadete konsantre oluyorsunuz o zaman Allah size yakın demektir. O halde Allah ile bağınızı pekiştirip mutluluğunuzu artırmaya çalışmalısınız. Hiçbir mazeretin altına sığınmayın, hemen bugünden itibaren namazınızı muntazam kılın.

***


Küs durmak insanlığa yakışmayan bir durumdur

SORU: Bir cuma hutbesinde hocamız, “Akrabayla ilişkisini kesen cennete giremez” şekline bir hadis okudu. Bunun sağlamlık derecesi nedir? (Ülkü Tüccaroğlu)

CEVAP: O tür sözlerin amacı özellikle akrabayla küslüğü önlemek içindir. Küslük insanlığa yakışmaz. Ama o tür hadisler kesin din hükmü belirtmez. Zaten onlar gerçekte hadis değildir, insanlar kendi yargılarına revaç bulmak için düşüncelerini hadis şekline getirmişlerdir. Kur’ân’a göre Allah’a ve ahirete inanan, Allah’a tapan, güzel işler yapan herkes cennete girer. Cennete girmek herkesle barışık olmayı gerektirmez, Allah ile barışık olmayı gerektirir. Kendisine kötülük yapmış olan, akrabayla hiçbir şey olmamış gibi ilişkiyi sürdürmek güzel şeydir ama insan her zaman bu olgunluğu gösteremez. Allah’a tapan herkes cennete girer. Buhari’de Ebu Zerr’in aktarımına göre Hz. Peygamber, “Lâlâhe illâllah: Allah’tan başka tanrı yoktur” diyen herkesin cennete gireceğini vurgulamıştır.