Sosyal hizmet kuruluşları belediyelere devredilebilecek

AA |  10 Temmuz 2018 Salı - 7:44 | Son Güncelleme : 10 07 2018 - 7:44

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Kararnamede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar  bakanlıklarının birleştirilmesinden oluşan "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığının" görev ve hizmet birimleriyle ilgili düzenlemelere yer verildi.
 
Buna göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra  teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla  belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu  kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.
 
Bakanlık, hizmet alanları ile ilgili olarak il özel idaresi,  belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve  kuruluşları ile ortak proje yürütebilecek.
 
Kararnameyle Bakanlığın hizmet birimleri şu şekilde oluşturuldu:
 
"Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel  Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel  Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel  Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji  Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Eğitim  ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel Daire  Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve  Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."
 
Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanacak
 
Kararnamede, Çalışma Meclisi ile ilgili düzenlemeler de yer aldı.
 
Buna göre Çalışma Meclisi, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığının tespit ettiği gün ve gündemle yılda en az bir defa toplanacak.  Organizasyonun sekretaryasını Çalışma Genel Müdürlüğü yerine getirecek.
 
Bakan veya Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanacak Çalışma  Meclisi; işveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi  sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri  sendikalarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemdeki konularla ilgi  olarak çağrılan kamu ve özel kurum kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum  örgütü temsilcilerinden oluşacak.

ETİKETLER