Anayasa teklifinde flaş değişiklikler

AA |  28 Aralık 2016 Çarşamba - 19:40 | Son Güncelleme : 29 12 2016 - 16:19

Teklifteki cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi. İlerleyen saatlerde Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi de komisyonda kabul edildi.


Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik  teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında bulunan "doğuştan Türk  vatandaşı olanlar arasından" hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Türk  vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi. 
 
Anayasa Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmeye devam ediyor.
 
AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, İstanbul Milletvekili  Markar Eseyan ve Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, teklifin  "Meclisin denetim yetkisini" düzenleyen 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi  verdi.
 
Kabul edilen önergeyle, Meclis soruşturması Meclisin denetim yolları  arasına ekleniyor, "devlet faaliyetleri" de genel görüşmenin, TBMM Genel  Kurulunda görüşülecek konuları arasına ekleniyor.
 
Buna göre, TBMM; meclis araştırması, genel görüşme, meclis  soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini  kullanacak.
 
Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan  incelemeden ibaret olacak.
 
Genel görüşme, toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir  konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek.
 
Meclis soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında,  Anayasa'nın teklifle değiştirilen 106. maddesinin 5. 6. 7. fıkraları uyarınca  yapılan soruşturmadan ibaret olacak.
 
Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak  üzere milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak  soru sormalarından ibaret olacak. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı  soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri  Meclis İçtüzüğü ile düzenlenecek.
 
AK Parti, milletvekillerinin yaptığı konuşmaların ardından, teklifin  7. maddesi üzerinde, "konu yeterince açıklığa kavuştuğu" gerekçesiyle kifayeti  müzakere önergesi verdi.
 
Muhalefetin önergeye itirazı ve tartışmaların ardından, önce önerge,  sonra da madde kabul edildi.
 
"Doğuştan Türk vatandaşı" yerine, "Türk vatandaşları" ibaresi
 
Daha sonra, teklifin, "Cumhurbaşkanının adaylığı ve seçimini"  düzenleyen 8. maddesi görüşüldü.
 
AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Adıyaman Milletvekili  İbrahim Halil Fırat ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, madde üzerinde önerge  verdi.
 
Kabul edilen önergeyle,  cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında  bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, "Türk vatandaşları  arasından" şeklinde değiştirildi.
 
Önergeyle, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, tek adayın  geçerli oyların çoğunluğunu alamaması durumunda, uygulamada doğabilecek  tereddütlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, cumhurbaşkanı seçiminin  yenileneceğine ilişkin hüküm getiriliyor.
 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, adayın geçerli oyların  çoğunluğunu alamaması halinde, TBMM seçimi yapılmayacak, sadece cumhurbaşkanı  seçimi yenilenecek.
 
Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar  mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek.
 
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı seçilme  şartları arasında bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmünün,  "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirilmesiyle ilgili kısa bir açıklama  yaptı.
 
Çavuşoğlu, sonradan Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşlığını kazanan  birisi olarak, binlerce soydaşı ilgilendiren bu konuyla ilgili hassasiyetleri ve  samimiyetleri nedeniyle AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP  Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekillerine teşekkür etti.
 
Teklifin 8. maddesi, müzakerelerin ardından kabul edildi.
 
Teklifte 12  olarak öngörülen HSYK üye sayısının 13 olarak değiştirilmesi bekleniyor
 
TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden anayasa  değişikliği teklifinde bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor. 
 
AK Parti Genel Başkanı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan  AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, komisyondaki görüşmeleri devam eden  anayasa değişikliği teklifi ele alındı.
 
Edinilen bilgiye göre, komisyon görüşmelerinde, söz konusu teklifte  bazı değişiklikler yapılacak.
 
Teklifin 15. maddesinde yer alan, "Merkezi idare kapsamındaki kamu  kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı  kararnamesiyle düzenlenir" hükmü teklifin 11. maddesine eklenecek. Bu durumda 15.  madde metinden çıkmış olacak. Dün "yedek milletvekilliği" ile ilgili düzenlemenin  çıkarılmasıyla birlikte madde sayısı 20'ye düşen teklif, böylece toplam 19 madde  olacak.
 
 Ayrıca, teklifte 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulu (HSYK) üye sayısı 13'e çıkarılacak. Adalet Bakanı ile müsteşar da HSYK'nın  doğal üyesi olacak.
 
Teklifin, gelecek hafta içinde TBMM Genel Kuruluna gelebileceği  değerlendiriliyor.

ETİKETLER