Şirketlerin kredi borçlarına yapılandırma imkânı

15 Ağustos 2018 Çarşamba - 9:34 | Son Güncelleme : 15 08 2018 - 9:34

Banka ve finansman şirketlerine olan borçlara yeniden yapılandırma imkânı sağlandı.


Türkiye’de faaliyette bulunan banka, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleriyle krediesi ilişkisinde bulunan borçluların, yapılacak bir çerçeve anlaşma ile geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Çerçeve anlaşmaları ve sözleşmeleri kapsamında alınabilecek tedbirler şunlar:
 
a) Söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak.
 
b) Borçluların kredilerini yenilemek.
 
c) Borçlulara ilave kredi vermek.
 
ç) Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek.
 
d) Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak.
 
e) Diğer bankalarla ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak. (Dünya)

ETİKETLER