Sigorta primleri eksik yatırılan işçi kıdemini alabilir mi?

27 Mayıs 2019 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 15:33

Maaşına haciz gelen çalışanın bu sebeple işten çıkarılma ihtimali var mıdır sorusunun cevabı hem işçi hem de işverenler tarafından merak ediliyor. İşte Yargıtay'ın bu konuda verdiği emsal karar!


Çalışanlar, maaşlarına haciz konulması durumunda bunun iş yeri ile olan ilişkilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki maaşına haciz gelen çalışanı işverenin işten çıkarma hakkı var mıdır? İşte detaylar...
 
SİGORTA PRİMLERİ EKSİK YATIRILAN İŞÇİ KIDEMİNİ ALABİLİR!
 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas: 2013/35997  Karar: 2014/13537 ile bu konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Karar şöyledir: "Dosya kapsamına göre, davacının iş sözleşmesini, bir kısım çalışma süresinin sosyal güvenlik kurumuna bildirilmeyerek, sigorta primlerinin eksik ödenmesi gerekçesiyle feshettiği anlaşılmaktadır. ...İş Mahkemesi'nin 26.09.2012 tarih ve 2012/443 esas 2012/451 karar sayılı kararıyla da, davacının toplam 1558 gün çalışmasının sosyal güvenlik kurumuna bildirilmediği kabul edilerek, hizmet tespiti kararı verilmiştir. Anılan karar, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 14.05.2013 tarih 2013/1699 esas 2013/9688 karar sayılı kararıyla onanmıştır. Sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde işçinin haklı fesih imkanı bulunmakta olup, davacının feshi haklı sebebe dayanmaktadır."
 
Yani sigorta primlerinin eksik yatırılması çalışan açısından haklı fesih sebebidir.