Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor

AA |  08 Kasım 2019 Cuma - 11:54 | Son Güncelleme : 08 11 2019 - 12:19

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, sigara içen bir bireyin tüm yaşamı boyunca sigara içmemiş kişiye göre akciğer kanserine yakalanma riskinin 10-30 kat fazla olduğunu belirterek, "Ağır sigara içen bir bireyin riski yüzde 30'lara çıkarken hiç sigara içmeyen bir bireyin akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 1'den daha düşüktür. Kanser riski, sigara sayısı, sigara içme süresiyle de yakın ilişki göstermektedir." dedi.


Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin tüm dünyada ve Türkiye'de en ölümcül kanserler  arasında yer aldığını açıkladı. Yılmaz, akciğer kanserinin tüm dünya ve Türkiye'de erkeklerde kansere  bağlı ölümlerin başında geldiğini, kadınlarda dünya verilerine göre 2.,  Türkiye'de ise 5. sıradaki ölüm nedeni olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü  verileri doğrultusunda 2018 rakamlarına göre 2,1 milyon kişiye akciğer kanseri  tanısı konulduğunu aktaran Yılmaz, 1,8 milyon hastanın da bu hastalık nedeniyle  yaşamını kaybettiğini kaydetti.

"HER YIL 35 BİN KİŞİ AKCİĞER KANSERİNE YAKALANIYOR"

Türkiye'de her yıl yaklaşık 35 bin yeni olgunun akciğer kanseri tanısı aldığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Hastalık en sık 55-75 yaş grubunda ortaya çıkmaktadır. Artan yaş ile risk artmaktadır. Akciğer kanserine genellikle ileri evrelerde tanı konabilmektedir. Ülkemiz verilerine bakıldığında olguların yüzde 82'sinin lokal  ileri ve ileri evre aşamasında tanı aldığı gözlenmektedir, Yüzde 18'lik bölümüne  erken evrede tanı konmakta ve bu evrede tanı alan hastada etkin tanı yaklaşımları  mümkün olabilmektedir. Böylece bu hastalarda sağ kalım oranları da yüksek olmaktadır. Erken tanı oranlarını artırmaya yönelik tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkin ve erken evrede tanı koymaya yönelik olarak lezyonun yerleşim  yerine göre farklılıklar olmakla birlikte bronkoskopik, endobronşiyal  ultrasonografik biyopsi yöntemleri, transtorasik, elektromanyetik navigasyonel biyopsi yöntemleri kullanılmakta, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak her geçen gün yenileri eklenmektedir." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ NEDEN SİGARA"

Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, bu ölümcül hastalığın en önemli nedeninin  sigara olduğuna dikkati çekerek, "Pasif sigara maruziyeti de önemli etmenler  arasındadır. Sigara içen bir bireyin tüm yaşamı boyunca sigara içmemiş bireye  göre akciğer kanseri geliştirme oranı 10-30 kat fazladır. Ağır sigara içen bir  bireyin riski yüzde 30'lara çıkarken hiç sigara içmeyen bir bireyin akciğer  kanserine yakalanma riski yüzde 1'den daha düşüktür. Kanser riski, sigara sayısı,  sigara içme süresiyle de yakın ilişki göstermektedir. Bunlara ek olarak sigaraya  başlama yaşı, inhalasyon derinliği, sigaranın katran ve nikotin içeriği, filtre  içerip içermemesi de kanser gelişme riskiyle yakından ilişkili faktörlerdir."  şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN GERİLEMEYECEK"

Sigaranın bırakılmasıyla kanser gelişme riskinde azalma kaydedildiğini, sigarayı bırakmayı takiben 5. yılda risk grafiğinde belirgin bir  iniş gözlenirken 15. yılda yüzde 80-90 risk azalmasının söz konusu olduğunu  vurgulayan Yılmaz, bu riskin sigara içmemiş bir bireyin grafik özelliğine göre hiçbir zaman gerilemeyeceğinin de akılda tutulması gerektiğini anlattı