SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri nelerdir?

18 Ocak 2019 Cuma - 12:40 | Son Güncelleme : 18 01 2019 - 12:40

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, işçilerin yararlandığı hangi sağlık hizmetlerinin SGK tarafından ödenmeyeceğini düzenlemiştir. Finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri nelerdir, hangi tedavileri yaptıran işçilerin giderleri kurum tarafından karşılanmaz? İşte tüm detaylar...


SGK tarafından finansmanı sağlanacak sağlık giderleri belirlendiği gibi sağlanmayacak olanlar da kanunda açıkça belirtilmiştir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 64. maddesi, kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri başlığı altında bu hizmetleri listeler. İşte SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri giderleri...

FİNANSMANI SAĞLANMAYAN SAĞLIK GİDERLERİ HANGİLERİDİR?

-Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri.

-Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri.

-Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları,

-63 üncü maddeye göre yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belirlenmesi sonucunda Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleri.

Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları ile Kurumla kısmi branş veya sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalamış olan vakıf üniversitesi sağlık hizmeti sunucuları, Kuruma bildirmiş oldukları hekimlerden sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunanlar tarafından verilen sağlık hizmetlerini, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere ve Kurum mevzuatına uygun olarak fatura edebilirler. Aksi takdirde, bu faturalara ait tutarlar Kurumca karşılanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir