Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve o düzenleme Meclis'te kabul edildi. Emekli, işçi ve işveren herkesi çok yakından ilgilendiren ve Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edilen düzenleme ile kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılarak 600 gün 450'e, 120 gün de 60 güne indirildi. En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bayram ikramiyesi ile ilgili düzenleme de yapıldı. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İşte detaylar...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 
1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira  bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.  Söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020'den itibaren uygulanacak.  İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılarak, 30 Haziran 2020'ye  kadar geçerli olmak üzere, Kovid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan  kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi  için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını  yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet  akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp  işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak. Bu koşulu  taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak  sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam  edecek. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için işyerinde kısa çalışma  uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecek. Başvurular,  başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu konudaki başvuru  tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.