Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve o düzenleme Meclis'te kabul edildi. Emekli, işçi ve işveren herkesi çok yakından ilgilendiren ve Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edilen düzenleme ile kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılarak 600 gün 450'e, 120 gün de 60 güne indirildi. En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bayram ikramiyesi ile ilgili düzenleme de yapıldı. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İşte detaylar...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
 
Turizmdeki etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler
 
Yeni tip koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin  azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler çerçevesinde de düzenleme yapıldı. Buna göre, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma  Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan  değişiklikle, kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm  tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm  Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip  edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Nisan 2020  tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken  kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave  yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından  belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri  dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde  tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın  altı ay ertelenecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam  veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.