Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve o düzenleme Meclis'te kabul edildi. Emekli, işçi ve işveren herkesi çok yakından ilgilendiren ve Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edilen düzenleme ile kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılarak 600 gün 450'e, 120 gün de 60 güne indirildi. En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bayram ikramiyesi ile ilgili düzenleme de yapıldı. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İşte detaylar...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı... Çek Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen  suçtan dolayı mahkum olanların, cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarih itibarıyla durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay  içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalan  kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle  ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan  kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç  ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde  alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.  Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği  bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek.