Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve o düzenleme Meclis'te kabul edildi. Emekli, işçi ve işveren herkesi çok yakından ilgilendiren ve Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edilen düzenleme ile kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılarak 600 gün 450'e, 120 gün de 60 güne indirildi. En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bayram ikramiyesi ile ilgili düzenleme de yapıldı. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İşte detaylar...

SGK, SSK, Bağkur, emekli, işçi ve işveren milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları  Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'da değişikliğe  gidildi. Buna göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce  olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya  ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari  faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin  karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi  borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan  kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar  tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan  finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate  alınmayacak. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden  yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai  sorumluluk doğurmayacak.