SGK resmen duyurdu! Emeklilik ile ilgili flaş düzenleme..

13 Şubat 2020 Perşembe - 16:17 | Son Güncelleme : 13 02 2020 - 17:25

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren duyuru. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu kurumlarına resmi yazı ile bildirdi. Emeklilik onaylarını artık elektronik ortamda yapacak. SGK tarafından yapılan bu açıklama sonrasında, emeklilik işlemlerinde posta işlemleri bütünüyle kaldırılmış oldu.


Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik onaylarını kamu kurumlarına elektronik ortamda bildirecek. 2012 yılında yürürlüğe konan tebliğ ile birlikte kamu idarelerinde çalışan tüm memurların hizmet kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen Hizmet Takip Programına (HİTAP) aktarılıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, bazı kurumların emeklilik evraklarını HİTAP üzerinden gönderdikten sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) veya posta yoluyla fiziki olarak ayrıca gönderdikleri fark edilmiştir. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik emeklilik onaylarının HİTAP üzerinden gönderilmesinin yeterli olduğu, kurum tarafından emeklilik işlemleri sonuçlandırılan memurların, bugüne kadar posta yolu ile gönderilmekte olan emeklilik onayına dair kurum mektuplarının artık HİTAP üzerinden idarelere iletileceğini bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu açıklama sonrasında, emeklilik işlemlerinde posta işlemleri bütünüyle kaldırıldı.

EMEKLİLİK ONAYLARINDA POSTA İŞLEMLERİ KALKTI

4/1-(c) kapsamındaki sigortalıların (kamu görevlilerinin) emeklilik işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin kurum mektuplarının hizmet takip programı (hitap) üzerinden gönderilmesi hakkında duyuru şu şekildedir:

Bilindiği üzere, 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ ile kamu görevlilerinden, tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alınmasına başlanmıştır.

HİTAP, kamu idarelerince 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak internet üzerinden web, toplu veri veya manuel veri gönderim yöntemleriyle Kurumumuza aktarılmaktadır. Ayrıca, bu Program sigortalıların sisteme girilen verileri esas alınarak toplam hizmet süreleri ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespitini de yapmaktadır.

Diğer taraftan, emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması programın nihai amaçlarından biri olarak görülmüştür. Bunun üzerine, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların emeklilik işlemlerinin, HİTAP üzerinden gönderilecek elektronik imza ile onaylı emeklilik belgeleri esas alınarak yürütülmesi işlemlerine 15/09/2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu süreç kurumlarımızın önemli bir bölümü tarafından kullanılmaktadır.

Ancak, bazı kurumların emeklilik evraklarını HİTAP üzerinden göndermeleri sonrası KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) veya posta yoluyla fiziki olarak ayrıca gönderildiği gözlenmektedir. Bu çerçevede HİTAP üzerinden Kurumumuza elektronik olarak gönderilen emeklilik belgelerinin diğer kanallar (KEP ve Posta gibi) ile ayrıca gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu defa, Kurumumuz tarafından emeklilik işlemleri sonuçlandırılan 4/1-(c) sigortalıların, bugüne kadar posta yolu ile gönderilmekte olan emeklilik işlem sonuçlarının özlük dosyalarına işlenmesi amacıyla düzenlenen kurum mektupları, ilgili kurumlara HİTAP üzerinden elektronik olarak gönderilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan, HİTAP üzerinden elektronik olarak gönderilen kurum mektuplarının söz konusu gönderim süresince bağlı olarak ayrıca posta ile gönderilmeyeceği ve bu uygulamaya ilişkin sorunlar hakkında hitap_emeklilik@sgk.gov.tr e-posta adresi ile iletişime geçilebileceği hususu, Önemle duyurulur.

EMEKLİLİK ONAYI KAÇ GÜNDE GELİR?

Bir emekli adayının işlemleri 15 gün ile 3 ay arasında değişir. Emeklilik işlemlerini 15 günde sonuçlandıran adaylar olduğu gibi, işlemleri 3 aya kadar süren adaylar da bulunmaktadır.