SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

02 Mart 2020 Pazartesi - 8:01 | Son Güncelleme : 02 03 2020 - 8:32

Asker, polis, doktor, öğretmen gibi on binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Emekli ikramiyesi, emlak vergisinden muafiyet, ücretsiz ulaşım, kamu kurumlarında çalışma hakkı, özel eğitim bursu gibi birçok hakka sahip şehit yakınları ve gazilerimiz. Bazı ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapıyor. Gazi ve şehitlerimizin yakınlarına elektrik ve su faturalarında, devlet tiyatrolarında indirim sağlanıyor. İşte şehit yakınları ve gazilerimizin sahip oldukları haklar...


İdlib'den gelen şehit haberlerini büyük acıyla takip ettik. İş ve Sosyal Güvenlik Yazarımız Mert Nayır 

şehit yakınları ve gazilerin sahip oldukları hakları yazdı. Öncelikle şehitlerimize Allahtan rahmet, geride kalan yakınlarına sabır dilerken, gazilerimizin sağlıklarına bir an evvel kavuşmalarını umut etmekteyiz.  Şehit mertebesine yükselen ve gazi unvanı alan askerimiz, polisimiz, doktorumuz, öğretmenimiz hepimiz için önem arz etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit ve gazi ailelerine yaptığı ölüm yardımı, harcırah ödemesi, fiilen görev yapmasa dahi 12 aya kadar ek tazminat, nakdi tazminat gibi TSK Personel Yönetmeliğinde bulunan yardımların dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer devlet yardımlarıyla sağlanan imkânlar hakkında bilgilendirme yapmanın, ellerimiz gitmese de zorunluluğunun farkındayız.

 

 
Sosyal Güvenlik Kurumunun, Şehit ve Gazi ailelerine yaptığı yardımlar;
 
Nakdi yardımlar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan indirimler
Çocuklarına sağlanan eğitim ve öğrenim yardımları
Sağlık Yardımları
İş ve istihdam konusunda sağlanan yardımlar olarak sıralanabilir. 
 
AYLIK BAĞLANMA ŞARTLARI
 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin şehit olmaları halinde;  hizmet süresi 30 yıla kadar olanlara 30 yıl hizmet yapmış gibi, hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. 
 
Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle Gazi olan subay, astsubay, uzman, jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş ve erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.
 
Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışan maluller diğer şartları (yaş, prim ödeme gün sayısı vb.) yerine getirdikleri takdirde kendilerine yaşlılık (ikinci emeklilik) aylığı bağlanır. Yaşlılık aylığı almayı hak edemeyenlerin kesilen primleri, talepleri halinde, yaş şartını doldurmalarını müteakip SGK tarafından iade edilir. 
 
Terörle mücadele kapsamında malul olan personelin devlet memuru olarak yeniden çalışmaya başlaması halinde, daha önce bağlanmış olan malullük aylıkları kesilmeden ödenmeye devam edilir. Terörle mücadele kapsamında aylık bağlanan malul gazilerin bir işte çalışmaları durumunda ise, bu kişilerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.
 
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI ALINMAZ
 
Gazi ve şehit yakınlarından aylık alanların sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmamaktadır. 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle vazife malullüğü aylığı alan malul personelin (erbaş/er dahil) sağlık kurulu raporu ile her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanır.
 
3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir ve her üç yılda bir derece yükselmesine tabii tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır.
 
BAKIMA MUHTAÇ GAZİLERE SAĞLANAN ÖDEME
 
Her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
 
KIZ ÇOCUKLARINA YETİM AYLIĞI
 
Şehit personelin vefat tarihinde, evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme nedeni ile aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. 5510 sayılı Kanunun hükümleri gereğince; evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme ödeneği (çeyiz parası) olarak bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından peşin ödenir. 
 
Harp malullüğü gerektiren sebepler ile hayatını kaybedenlerin anne/babalarına şart aranmaksızın aylık bağlanır.
 
EMEKLİ İKRAMİYESİ HAKKI
 
4/c iştirakçisi personelin şehit ya da malul olması halinde, hak sahiplerine, kendilerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden hizmet yılı ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir. Erbaş ve erler; 4/c iştirakçisi olmadıklarından varislerine ya da kendilerine emekli ikramiyesi ödenmez. 
 
ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI
 
5510 ve 5434 sayılı Kanunu hükümlerince harp/vazife malullüğü gerektiren sebeplerle hayatını kaybeden personelin eşleri ile herhangi bir işte çalışmayan ve ebeveyninden dolayı bağlanan aylıktan başka geliri olmayan çocukları ile anne ve babalarına, SGK tarafından "Ücretsiz Seyahat Kartı" verilir. Bu kart sahipleri yurt içinde; Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyeler/belediyeler tarafından kurulan şirketler ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ve şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler. 
 
YAKINLARIN SİLAH ALTINA ALINMASI
 
Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir. Yine Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir. 
 
KONUT KREDİSİ
 
Harp maluliyetini gerektiren sebeplerden dolayı malul olan ve kendisine vazife malullüğü aylığı bağlananlara bir defaya mahsus olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) faizsiz konut kredisi verilir.
 
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM BURSLARI
 
Özel Öğretim Kurumlarının senelik burs kontenjanlarında, şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Ayrıca Şehit ve gazi çocuklarının; yurt, burs ve öğrenim kredilerinde öncelik verilir. 5510 sayılı Kanun’un harp malullüğü hükümleri ile görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin çocuklarından, yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti (ikinci öğretim) alınmamaktadır. 
 
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞMA HAKKI
 
Şehit yakınları veya Gazi yakınları kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşıması şartıyla, kamu kurumlarında sınavsız olarak istihdam edilebilme hakkı bulunmaktadır. Malul olanlar için; çalışabilir durumda olan personelin yalnızca kendisi bu hakkı kullanabilir. Çalışamayacak derecede malul olanlar için ilk hak sahibi malulün eşidir.
 
EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ
 
Şehitlerin dul/yetimleri ile gazilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunması dâhil) olması halinde, bu meskenlere ait emlak vergisi Belediye Başkanlıklarına başvurulmak şartıyla ödenmemektedir. 
 
EĞİTİM VE ÖĞRENİM YARDIMLARI
 
Şehit ve Gazilerimizin eğitim görmekte olan çocukları için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İlkokul (1-8. Sınıflar için) eğitimi görenlere 2 Bin 76 TL, Lise eğitimi görenler için 3 Bin 115 TL ve üniversite eğitimi görenler için de 4 Bin 153 TL yardım ödenmektedir. Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir.
Başvuru sonucu bu link üzerinden sorgulanmaktadır: https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi/
Bu ödemelerin alınabilmesi için, hak sahiplerinin valiliklere başvurup, talepte bulunmaları gerekmektedir. 
 
DİĞER HAKLAR
 
Gazi ve Şehitlerimizin yakınlarına elektrik ve su faturalarında, devlet tiyatrolarında indirim, TSK’ne ait eğlence ve dinlenme tesislerinden yararlanma hakkı verilmektedir. Sağlanan tüm hakları sayfalar dolusu yazsak, kaybettiğimiz hiçbir gencimizi, askerimizi, polisimizi geriye getirmeyecek, şehit evlerine düşen ateşi söndürmeye, gazilerimizin yüreğinde ki acıyı dindirmeye yetmeyecektir. Bu acı haberlerin ve kötü günlerin bir an evvel son bulmasını dileyerek, devletimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum…