SGK ödüyor! Çalışan herkesi kapsıyor, 3 gün içinde bildirmek zorunlu

27 Kasım 2019 Çarşamba - 7:19 | Son Güncelleme : 27 11 2019 - 7:29

Çalışan milyonlarca kişiyi kapsıyor ancak birçoğu bunları bilmiyor. Ödemeleri SGK yapıyor. İş kazası, meslek hastalıkları, doğum izni gibi çok sayıda konuda haklarını bilmiyor çalışanlar. 5 günlük raporun sadece 3 gününü SGK öder. İş kazasını üç gün içinde bildirmek zorunlu.


Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 20 Milyon 218 bin aktif sigortalı bulunmaktadır. (SGK 2019 Mayıs Verileri) Bu sayının içerisine emekli olan vatandaşlarımız dahil değildir. Sigortalılarımızın büyük bir bölümü haklarını tam manasında bilmemekte ve sigortanın sadece emeklilikten ibaret olduğu düşünmektedir.

Bir sigortalı olarak bu yazımızı mutlaka ömrünüzde bir kez de olsa okumanızda fayda var. Çünkü siz de meslek hastalığına yakalanabilirsiniz, siz de iş kazası geçirebilirsiniz, siz de doğum yapabilir ya da hasta olup hastanelere gidebilirsiniz. İşte her sigortalının mutlaka bilgi sahibi olması gereken durumlar.

İş kazası nedir?

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı görevli olarak işyeri dışında başka bir yere giderken, sigortalı emziren kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda ya da işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.

İşverenler, çalıştırdıkları işçilerin iş kazası geçirmesi durumunda iş kazasını bulundukları yerin kolluk kuvvetine derhal ve SGK’ya kazadan sonraki üç iş günü içerisinde bildirmek zorundadır.

Meslek hastalığı nedir?

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halidir.Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların meslek hastalığı hallerinin bildirimi işverenleri tarafından yapılmalıdır. İşverenlerin meslek hastalığını durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içerisinde bildirmesi gerekmektedir.

 Örneğin, pazartesi günü meslek hastalığına tutulduğu öğrenilen sigortalının, işvereni tarafından Kuruma yapılacak meslek hastalığı bildiriminin en geç çarşamba günü yapılması gerekir.

Meslek hastalığı sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: Geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, evlenme ödeneği, cenaze ödeneği

UZMANASOR@GAZETEVATAN.COM

Sigortalının hastalık hali

Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık olarak tanımlanır.

Sigortalının hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Örnek: 5 Günlük raporu bulunan bir personele sadece 3 günlük iş göremezlik ödemesi yapılır. İlk iki günü ne işveren ne de SGK ödemez. Bu karar keyfi raporların önüne geçilmesi adına alınmıştır.

Geçici iş göremezlik ödemeleri yatarak tedavilerde kazancın yarısı kadar, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi kadardır. Burada belirtilen yatarak tedavi evinizde değil hastanede yattığınız süreler için belirtilmiştir. Bu sürelerde size hastanede bakıldığı için aslında bakıcı, yemek ve yatak masraflarından dolayı az ödeme çıkarılmaktadır.

Ayakta tedavi ise evinizde istirahatli olduğunuz raporlu sürelerinizdir. Bunların ödemesi daha fazladır çünkü hastaneyi kullanmıyor, evinizde dinleniyorsunuzdur.

Günlük kazancı 100 TL olan bir kişiye raporlu olduğu sürelerde hastanede yatıyor ise günlük 50 TL, evinde dinleniyor ise 75 TL rapor ödemesi çıkarılır.

Rapor ücreti almak için son bir yılda en az 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca istirahatin başladığı tarihte de sigortalılığın devam etmesi şartı aranır.

Analık hali ve analık sigortası

Sigortalı kadının ya da eşi sigortalı olan kadının, gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili rahatsızlık ve engellilik halleridir.

Analık sigortası kapsamında kişilere geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği verilmektedir. (Emzirme ödeneği 2019 yılı için 180 TL’dir.)

Bu haklardan faydalanabilmek için aranan şartlar;

-Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

-İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)

-İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

-Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması

İş Göremezlik Ödeme Tablosu

Sigorta Kolu

Rapor Şekli

Alınacak Tutar

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Ayakta Tedavi

2 / 3

Yatarak Tedavi

1 / 2

Hastalık

Ayakta Tedavi

2 / 3

Yatarak Tedavi

1 / 2

Analık

Ayakta Tedavi

2 / 3

Yatarak Tedavi

1 / 2