SGK'dan aylık bağlanıyor! O şart kalktı, en geç...

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 16:58 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 16:58

Milyonlara müjde! SGK'dan aylık bağlanmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı müracaat gerekiyor. Yaşlılık aylığı ile ilgili emsal karar. Milyonlarca çalışan ve emeklilik bekleyen vatandaşı ilgilendiren karar AYM tarafından verildi. Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'den yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı iptal etti. Bu karar ile artık emeklilik işlemleri yapmak için işten ayrılmak gerekmeyecek.


Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan  sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı talebinde  bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralı anayasaya  aykırı buldu. 
 
Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan karara göre, başvurucu, hizmet akdine  bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için  çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü  ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.
 
Milyonlarca kişinini beklediği karar geldi. SGK'dan aylık bağlanması ile ilgili flaş değişiklik kararı! Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, kuralda, hizmet akdine bağlı  çalışan sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanması için SGK'ye yazılı başvurudan önce  çalışılan işten ayrılma koşulunun öngörüldüğünü, böylece sigortalılık statüsünde  meydana gelen değişikliğin iş yeri ile SGK kayıtlarına sağlıklı olarak işlenmesi  ve sosyal güvenlik sisteminin düzenli bir şekilde işleyişinin sağlanmasının  amaçlandığını belirtti.
 
Sigortalının çalıştığı işten ayrılmadan da pasif sigortalı statüsüne  geçirilerek prim ödemelerini buna göre düzenlenmesinin sosyal güvenlik sisteminin  düzenli işleyişi üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağını bildiren Anayasa  Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi:
 
"Yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunan sigortalının ya da SGK'nin,  tahsis talebinde bulunulduğunu işverene bildirmesi ve SGK ile işveren  kayıtlarının buna göre düzenlenmesi mümkündür.
 
Öte yandan 506 sayılı Kanun'un mülga 31. maddesi ile 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 42. maddesinde yaşlılık  aylığı bağlanacak sigortalıların tahsis taleplerine SGK tarafından gerekli  belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde  yazılı olarak cevap verilmesi öngörülmüştür.
 
  
 
    İtiraz konusu kural uyarınca sigortalının yaşlılık aylığı talebinde  bulunabilmesi için işten ayrılması gerektiği gözetildiğinde kural, sigortalının  söz konusu üç aylık dönemi herhangi bir gelir elde etmeksizin geçirmek zorunda  kalmasına neden olmaktadır.
 
  
 
    Her ne kadar daha sonra aylık bağlandığında sigortalıya aylık  bağlanmayan dönemlerin ödemesi yapılabilmekte ise de bu durum sigortalının aylar  boyunca hiçbir gelir elde edememesinin neden olduğu mağduriyetleri tümüyle  ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla kural orantılı değildir."
 
  
 
    Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelerle hizmet akdine bağlı olarak çalışan  sigortalının, SGK'den yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı  işten ayrılması şartını öngören kuralın anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline  karar verdi.