Şeref aylığı nedir, kimlere, hangi oranda bağlanmaktadır?

14 Ocak 2019 Pazartesi - 14:55 | Son Güncelleme : 14 01 2019 - 15:00

Şeref aylığı, İstiklal Madalyası sahibi Türk vatandaşları ile Kore Savaşı'na katılmış Türk vatandaşlarına verilen ve miktarı kanun ile belirlenmiş maaştır. Şeref aylığının ne kadar olduğu, kimlere hangi şartlar altında bağlandığı ve şeref aylığı ile ilgili diğer tüm detaylar haberimizde...


Milli mücadeleye ve 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'na katılmış Türk vatandaşlarına verilen Şeref aylığı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

ŞEREF AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR, NE KADARDIR?

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2. Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için, bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.