Sendikaya üye olan taşeron işçi bu sebeple işten çıkarılırsa ne olur?

08 Şubat 2019 Cuma - 17:05 | Son Güncelleme : 08 02 2019 - 17:08

Taşeron işçi olarak çalışanlar, sendikaya üye olmaları durumunda iş sözleşmeleri feshedilirse işe iade davası açıp açamayacaklarını ve bu durumun nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. İşte taşeron işçilerin cevabını öğrenmek istedikleri soruya Yargıtay'ın verdiği cevap...


Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin sendikalı olma durumunda işten çıkarılmaları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SENDİKALI OLAN TAŞERON İŞÇİ KOVULURSA NE OLUR?

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, Esas No. 2014/13199, Karar No. 2014/16663 ve 26.05.2014 tarihli kararında; "... taşeron şirketlerde çalışan işçilerin sendikalı olma çalışmalarına davalı Belediye Başkanlığınca tahammül edilemediğini ve işten bu nedenle davalı Belediye tarafından çıkarılması nedeniyle, feshin geçersizliğine ve işe iadesine, işe başlatmama tazminatının 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31/6 maddesi uyarınca belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir." hükmü vermiştir.

Yani bu durumda alt işveren değil asıl işveren sorumlu tutulmuş, yapılan fesih haksız bulunarak taşeron işçinin işe iadesine ve tazminat almasına hükmedilmiştir.