Seçim ittifakı teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 21:26 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 21:26

AK Parti ile MHP'nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi.


Kabul edilen maddelere göre, ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları  geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her  biri barajı geçmiş sayılacak.
 
Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında  ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak,  bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.
 
Dahil olduğu ittifak yüzde 10 barajını aşan siyasi partilerin  çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü düzenleniyor.
 
İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak  yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam  milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı  geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.
 
Oy pusulaları aynı zarfa konulacak
 
Belediye, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy  pusulalarının farklı zarflara konulmasının, seçmenlerce başka seçim türüne ait oy  pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı sandıkların  karıştırılmasına ve bunun da oyların geçersiz sayılmasına sebebiyet vermesi  nedeniyle düzenleme yapılıyor.
 
Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi  üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Ancak seçim  bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy  pusulası ayrı zarfa konulacak ve bu zarf ayrı sandığa atılacak.
 
Seçmen kütükleri, "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak  düzenlenecek. Böylece, seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri  esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut  uygulamada olduğu gibi sürdürülecek.
 
Yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri "yerleşim yeri adresi"  bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece yurt dışı seçmen kütüğünün  oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim  yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi devam ettirilecek.
 
Teklifle, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında  Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından  vazgeçilmesine bağlı olarak, bazı maddelerde değişiklik yapılıyor. Kanunda yer  alan "sandık alanı" ibareleri "sandık çevresi" olarak değiştiriliyor.
 
Milletvekili seçilebilmek için aranan "askerlik hizmetini yapmış olma"  şartı, "askerlikle ilişiği olmama" şeklinde değiştiriliyor.
 
Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının 18 olarak  düzenlenmesi nazara alınarak, mahalli idare organları seçimlerinde de 25 olan  seçilme yaşı 18 olarak belirleniyor.
 
Böylece; askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti  ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi,  muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebilecek.
 
Bugün kabul edilen maddelerle, 26 maddelik teklifin 23 maddesi kabul  edilmiş oldu. Komisyon çalışmalarına yarın devam edecek.

ETİKETLER