Seçim için son haftaya girildi! Oy kullanımı saat kaçta bitiyor?

AA |  25 Mart 2019 Pazartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 25 03 2019 - 11:49

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Yerel seçimlerde, 28 milyon 929 bin 732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. 12 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde vatandaşlar, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oy kullanabilecek.


Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri  seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. 
 
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 28 milyon 929 bin  732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen,  194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi,  Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat  Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi  Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime  katılacak.
 
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen  listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim  türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin  seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.
 
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye  başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar  heyeti" için oy kullanacak.
 
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye  başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy  verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar  meclisi" için oy atılacak.
 
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel  meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy  pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli  olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.
 
Oy verme saatleri
 
YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,  Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya,  Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli,  Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu  illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri  07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme  saatleri 08.00-17.00 olacak.
 
Seyyar sandıklar
 
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu  seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda  oylarını kullanabilecek. İlk kez 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem  Milletvekili Genel Seçimleri'nde yapılan uygulama, yerel seçimlerle ikinci kez  uygulanmış olacak.
 
Oy verme bitim saatinden önce sandıklar açılamayacak
 
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer  illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen  listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim  saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
 
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye  başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla  belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve  muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
 
Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını  kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek  ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelikle tanınacak.  Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme  sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.
 
Sandık alanı tedbirleri
 
Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı  işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu  başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi  üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecekler.
 
YSK'nin aldığı karara göre, seçime katılma yeterliliği olan siyasi  partiler, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabilecek, sayım,  döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebilecek.
 
Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin  ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından  ayrılacak.
 
Okuma-yazma bilmeyen seçmene, yardım istemesi durumunda, sandık kurulu  başkanı parti işaretlerinin hangisinin hangi partiye ait olduğunu açıklayacak.
 
Seçim yasakları
 
Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve  bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.
 
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda  süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da  internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.
 
Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın  ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve  iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin  veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde  yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.
 
Törenlere ait yasaklar
 
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden  güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri,  belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri  ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel  kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş  ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi,  nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla  yayınlarda bulunulması yasak olacak.
 
Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar,  seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.
 
Resmi hizmete mahsus araçlar kullanılamayacak
 
Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları  seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis  edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı  olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet  verilemeyecek.
 
Hediye ve eşantiyon dağıtılamayacak
 
Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı  nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü  içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın  veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi  partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve  eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar  aracılığıyla dağıttıramayacak.
 
Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü  saat 18.00'e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve  saatte son bulacak.
 
Seçim günü yasakları
 
Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle  olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her  çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
 
Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi  bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki  lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
 
Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek
 
Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara  uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.
 
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237  sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve  şehirlerde taşıyamayacak.
 
Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e  kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
 
Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri  arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler  yayımlanabilecek.
 
Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK  tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest  bırakılmasına karar verilebilecek.