Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuruları başlıyor!

07 Eylül 2021 Salı - 8:13 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 8:13

Sağlık Bakanlığı atama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak. İlk defa veya yeniden yapılacak atamalar için başvurular 8-14 Eylül'de alınacak, kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 2021 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı!


Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu  kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı  kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-14 Eylül'de  yapılacak. 
 
Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama  Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve  Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve  Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı  kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta  uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi,  diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak  atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter  tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü  internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi  (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura  takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN? 
 
Kura yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden  ilan edilecek. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler  arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini  kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru  bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular  ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca  gönderilmeyecek.
 
2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmi  kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden  elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.
 
Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde  bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecek.  Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi  halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.
 
Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15  Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden  elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal  ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.
 
İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile  tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda  itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.
 
Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden  atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesindeki süreler  dikkate alınacak. Ancak bu durumda olanlardan kura son başvuru tarihi itibarıyla  engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek.
 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların  atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu  herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından  itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.
 
İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul  edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların  atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri  eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların da başvuruları geçersiz  sayılacak.
 
Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması  yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları  gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması  yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
 
5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak  aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığı tesisleri  dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.
 
Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler ile emekli olan  eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar  ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, belirtilen  yaş haddini dolduranlar ve 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak  çalışanlar kuraya başvuramayacak.
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI TAKVİMİ
 
İlanda yer alan "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası  Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Eylül Çarşamba gününden 14 Eylül Salı  saat 18.00'e kadar yapılacak.
 
Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden  ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül  Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz  sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.
 
Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati  "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas  evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık  tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi  atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim  edecek.