Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! 8 Mart'ta başlıyor!

07 Mart 2021 Pazar - 11:09 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 11:11

Sağlık Bakanlığı duyurdu. Resmen başlıyor. Takvim belli oldu. Başvurular 8 Mart'ta başlıyor. Sağlık Bakanlığı 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası detayları belli oldu

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak. Sağlık Bakanlığı, 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı yayınlandı. Atamalar için başvurular 8-15 Mart'ta alınacak, kura çekimi ise 5 Nisan Pazartesi gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021! Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu nasıl yapılır? Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvurusu...


Sağlık Bakanlığı açıkladı. 8 Mart'ta başlıyor. Detaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı. Sağlık Bakanlığı 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-15 Mart’ta gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021! Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu nasıl yapılır? Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvurusu...
 
 
Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile "Kamu Kurum ve  Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve  Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı  kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta  uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi,  diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak  atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter  tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak. Bu kura, eczacı unvanlı adaylar için 1'inci yerleştirme ve 2'nci yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2'nci yerleştirme işlemi uygulanacak.
 
  Bu çerçevede, 1'inci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı, 2'nci yerleştirmede Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı yapılacak.
 
2021 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.
 
Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak, kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.
 
2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmî kurumlardan alınan "Türk soylu" olduklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.
 
Eczacı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2’nci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirilecek.
 
Eczacı unvanlı adaylardan ilgili şartları taşıyanlar her iki yerleştirme için de tercihte bulunabilecek. Bu durumda olan adaylardan 1’inci yerleştirmede yerleşenler, 2'nci yerleştirmeye dahil edilmeyecek. Bu kişiler, açık bulunan yerlerden 1'inci yerleştirme için en fazla 1, 2'nci yerleştirme için en fazla 10 tercihte bulunabilecek. 1'inci yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacak.
 
Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 16 Mart Salı-1 Nisan Perşembe saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.
 
Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.
 
İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
 
ATAMA KURASI TAKVİMİ 
 
İlanda yer alan "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Mart Pazartesi gününden 15 Mart Pazartesi saat 18.00'e kadar yapılacak.
 
Başvuru değerlendirme sonuçları 29 Mart Pazartesi PBS üzerinden ilan edilecek.
 
İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 29 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Salı saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 2 Nisan Cuma PBS üzerinden açıklanacak.
 
Kura çekimi 5 Nisan Pazartesi yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 5 Mayıs Çarşamba saat 18.00'e kadar alınacak.
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURU ŞARTLARI
 
GENEL ŞARTLAR
 
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
 
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 
 
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
 
6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
 
Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1. yerleştirme ve/veya 2. yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2. yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.
 
7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 16 Mart 2021 Salı – 01 Nisan 2021 Perşembe saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 
8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
 
9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 
10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 
11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 
12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
 
KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
 
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
 
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir. 
 
8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır
 
 
ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
 
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
 
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. 
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.