Gazetevatan.com » Yazarlar » Başarı yönünden en istikrarlı sınav

Başarı yönünden en istikrarlı sınav

24 Haziran 2016 Cuma


LYS-3 Edebiyat-Coğrafya

Yaklaşık 857 bin adayın iyi bir üniversite ve bölüme girmek için yarışacağı LYS-3 sınavıyla birlikte sınav maratonu sona erecek. Son oturum olan LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) , hem TM hem de TS puan türlerine katkısından dolayı, son derece önemli bir sınav; neticede 5 puan türünün hesaplanmasında etkin rol oynayan bir sınav. Ancak bu sınavın önemli bir özelliği var, bu sınavda istikrar yakalanmış durumda, yani yıllara göre çok farklılık göstermeyen sonuçlarla karşılaşıyoruz. Genelde sınavın kolay olduğunu söyleyebiliriz, ancak ayrıntılara dikkat etmek koşuluyla…

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) sınavında adaylara , Türk Dili ve Edebiyatı testinden 56 soru ve Coğrafya-1 testinde de 24 soru yöneltilecek. Türk Dili ve Edebiyat testinin çözümü için 85 dakika, Coğrafya testinin çözümü için de 35 dakikalık bir süre verilecek. Edebiyat bölümünde yer alan 56 sorudan 23’ü dil ve anlatım, 33’Türk edebiyatına ait. Dil ve anlatım bölümündeki sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı (paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam) olmakla birlikte, karma dil bilgisi sorularıyla da tüm müfredat yoklanabilir. Sınavın edebiyat bölümünde ki sorular , Cumhuriyet dönemi ağırlıklı olarak soruluyor. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, geçiş dönemi Türk edebiyatı, divan edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun, Fecriati, Cumhuriyet dönemi, söz sanatları, Batı edebiyatı akımları, düz yazı ve şiir bilgisi konularıyla ilgili sorularla da karşılaşabiliriz. LYS-3 sınavlarının geneline baktığımızda, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği soruların ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz . Coğrafya-1 testinde ekonomik coğrafya, küresel ortam ve çevre , toplum konumları ile coğrafyanın kaçınılmaz bir özelliği olan harita sorularına çokça yer verildiğini görüyoruz.

Nelere dikkat etmeliyiz?

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınavlarda sık yapılan hataların farkında olmak , adayların soru çözme becerisini olumlu yönde etkiliyor. LYS-3’ün 56 soruluk bölümünü kapsayan Türk Dili ve Edebiyatı sorularından oluşan bu bölümde adayların şunlara dikkat etmesinde yarar var:

-Sınavda sadece edebiyat soruları olmayacak. YGS öncesinde elde ettiğiniz bilgi birikimini mutlaka gözden geçirin. Yeniden paragraf sorularına eğilin ve mutlaka dilbilgisi bilgilerinizi gözden geçirin.

-Edebiyat soruları , bilgi sorularından oluştuğu kadar , dikkat sorularını da içerir. Bu yönüyle bakıldığında dikkatinizi toplamanız ve konsantrasyonunuz son derece önemlidir. Soru kökünü tam olarak anlamadan seçeneklere sakın geçmeyin .

-Boş bırakmayı bilmek bir stratejidir. Bilmediğiniz soruları mutlaka boş bırakın. Sizden tahminde bulunmanız istenmiyor.

-Kolay sorular sizi şaşırtmasın. O tarz soruların altında başka şeyler aramayın. Unutmayın ki her sınavda mutlaka kolay sorular da var!

-Sorunun tamamını gözden geçirdikten sonra seçeneklerde eleme yapın.

-Mutlaka bütün seçenekleri okuyun. Okuduğunuz ilk seçenek doğru bile olsa , bunun kararını diğer seçenekleri okuduktan sonra verin; diğer seçeneklere göz atmak, zaman kaybı değildir.

-Zaman baskısıyla soruları yanlış okumak , en sık yapılan hataların başında geliyor. Yanlış okunan soru , doğal olarak yanlış yanıtlan ır. Zaten seçenekler arasında bu türden yanıtlara da yer verilmiştir. Özellikle ‘değildir, çıkarılamaz ’ gibi kelimelere dikkat edin .

-Birkaç sor uyu yapamadığında heyecan ve panikleme görülebilir. Tüm soruları ilk bakışta çözemeyeceğinizi, daha sonra tekrar bakabileceğinizi düşünün. Sınavın sonuna kadar da kaybedilmiş bir şeyin olmadığını düşünerek üzerinizdeki baskıyı azaltabilirsiniz.

-Soruları hızlı okuyup vakit kazanacağım düşüncesi , üstün körü okumanıza sebep olmamalı. Soruyu bir kere iyi okumak , iki kere okumaktan daha az zaman kaybettirir .

-Altı çizili sözcük ya da cümlelerle ilgili sorular çözülürken , sözcüğü ya da cümleyi tek başına düşünmemek gerekir. Unutulmamalıdır ki , her sözcük içinde bulunduğu parçayla anlam kazanır. Soruyu hiç okumadan seçenekler de sadece altı çizili sözcüklerin yanıtlarını aramanız , sizi genellikle çeldirici seçeneğe götürür.

COĞRAFYA

-Öncelikle soru kökü çok iyi okun malı, soru kökünde istenilen bilgi iyi irdelenmeli.

-LYS-3 ve LYS-4 sınavlarının coğrafya konuları ve içerikleri hemen hemen örtüşüyor. Çoğu soru bilgi içerikli olacağından, soruları dikkatli okumak ve anlamak , başarılı sınav için öncelik taşıyor.

-Seçeneklerin tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli. Şıklarda güçlü çeldiricilerin de olabileceği unutulmamalı.

-Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli, çünkü ayrıntı içinde boğulan öğrenci , doğru seçenekten uzaklaşır.

-Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizmek, istenen bilgiyle uyuşup uyuşmadığına bakmak , doğru cevapta işinizi kolaylaştırır.

-Harita, tablo, şekil ve grafik sorularında öncelikle görselin iyi anlaşılıp, yorumunun tam yapılması gerekir . Grafik içeren soruları çözmek demektir.

-Yapamadığımız bir soruyla inatlaşmak yerine , o soruyu boş bırakarak, diğer sorulara gen. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek , hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmemenizi sağlar.

TM ve TS tercihi yapacak adaylar için LYS-3 Edebiyat-Coğrafya sınavı hayati önemde. Sınavın konuları:

Cümlede Anlam (2 Soru)

Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri (2 Soru)

Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi (1 Soru)

Sözcük Türleri (Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) (2 Soru)

Cümle Çeşitleri (Yapısına Göre, Yüklemin Türüne, Yerine Ve Anlamına Göre) (1 Soru)

Noktalama, İmla (2 Soru)

Paragrafta Konu, Başlık (1 Soru)

Paragrafta Anlatım Türleri (4 Soru)

Paragrafta Boşluk Doldurma (1 Soru)

Paragrafta Düşünce (4 Soru)

Söz Sanatları (Teşbih, Kinaye, Teşhis) (2 Soru)

Şiirde Anlam (2 Soru)

Halk Edebiyatı Özellikleri (1 Soru)

Tiyatro Terimleri (1 Soru)

Düş. Yazı Tür. (Deneme, Makale, Biyografi) (1 Soru)

Divan Edebiyatı Nazım Türleri (1 Soru)

Şiir Bilgisi (Ölçü, Uyak) (2 Soru)

Geleneksel Türk Tiyatrosu (1 Soru)

Divan Edebiyatı Özellikleri, Şairleri (2 Soru)

Tanzimat Edebiyatı (5 Soru)

Serveti Fünun Edebiyatı (4 Soru)

Milli Edebiyat (4 Soru)

Bağımsız Sanatçılar (2 Soru)

Cumhuriyet Dön. Türk Ede. (Hikaye, Roman) (5 Soru)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Şiir) (3 Soru)

Toplam: 56 Soru

TM ve TS öğrencilerinin en zor dersi diyebileceğimiz Coğrafya , LYS -3 sınavında da birçok adayın kâbusu. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok, soruların yoğunlaştığı konular belli, sadece bu konulara çalışmak dahi, sizi belirli bir seviyeye çıkaracaktır.

Akarsular-Akarsu Profili (1 Soru)

Grafik Okuma (Sıcaklık Grafiği) (1 Soru)

Nüfus Politikaları (1 Soru)

İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)

Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)

Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler (2 Soru)

Türkiye’nin Arazi Yapısı (Eğim Dereceleri) (1 Soru)

Yanlış Arazi Kullanımı (1 Soru)

Türkiye’nin Yer Şekilleri (1 Soru)

Türkiye İklimi (1 Soru)

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu (1 Soru)

Tablo Okuma (Türkiye’de Ticaret) (1 Soru)

Grafik Okuma (Enerji Kaynakları) (1 Soru)

Bölgeler Coğrafyası (Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (1 Soru)

Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri (1 Soru)

Ülkeler Coğrafyası (1 Soru)

Uluslararası Örgütler (1 Soru)

Atıklar Ve Ekolojik Denge (1 Soru)

Doğal Kaynakların Kullanımı (1 Soru)

Doğal Kaynakların Kullanımı (2 Soru)

Enerji Kaynakları (1 Soru)

Toplam: 24 Soru