Gazetevatan.com » Yazarlar » Kalem oynatamayan çok!

Kalem oynatamayan çok!

20 Haziran 2016 Pazartesi


863 bin 176 adayın katıldığı Matematik (LYS-1) sınavı, genel anlamda zor bir sınavdı, böyle olacağını bekliyorduk, ancak bu kadarını beklemiyorduk. Adaylar, matematik soruları mı çözdü, yoksa ‘Da Vinci’nin Şifresi’ni mi çözdü, tartışılır… 

Sınavdan çıkan adaylar, Matematik sorularını genel anlamda zor bulduklarını söyledi. Özellikle zaman sorunu yaşadıklarını ve yetiştiremediklerini vurguladılar. İşlem fazlası olan soruların oranının çok olması, zaman kaybına yol açtığını belirttiler. Matematik soruları, genel olarak önceki yıllara benzemesine rağmen, zaman harcamayı gerektiren, kapsamlı ve ayrıntı sorulardan oluştuğu görüşü hakim.

Adaylar soruları çözerken bir hayli zorlanmış. Zaman sorunu yaşayanlar ve yetiştiremediklerini söyleyenler oldukça fazla. Soruların müfredat dağılımında da kısmen değişikliğe gidildiği söylenebilir. S  oruların kalitesi her geçen yıl artıy or. Soruları geçmiş senelerden ayıran   en önemli özellik, farklı tarzda olmalarıydı. Artık matemat ik sınavında bile yorum sorularına sıkça rastlıyoruz. Soruların yarısından fazlası kompleks  , yani bir soruyu çözebilmek için birden fazla konuya hakim olmanız gerekiyor.   Öğrenciler, soruları çözebilmek için bir kaç konuyu aynı anda bilmek ve aynı zamanda bu bilgileri harmanlayabilmek gerektirdiğini belirttiler. Soruları çözebilmek için öğrenci lerin bütün konulara hakim olması gerektiği söylenebilir. 

Geometri testi ise tam bir hayal kırıklığı. Geometri testinin Matematik testine göre daha zor olduğu öğrenciler tarafından özellikle belirtildi.   Geometri, sınavın en düşük başarı düzeyindeki testlerinden biri olacak! Adayların pek çoğu Geometri testinde ‘kalem oynatamadıklarından’ söz ediyor. Trigonometri soruları oldukça zor bulundu  . Özellikle analitik geometri sorularının çok zorlayıcı olduğunu söyleyen aday sayısı da bir hayli fazla…

Soruların tarzı   da değişmiş.   Her yıl çıkan, ‘kesin bu konudan soru çıkar’ dediğimiz konulardan ziyade, beklenmedik konulardan da soru çıktı. Kolay gibi gözükmesine rağmen, uğraştıran, zaman harcatan sorular   da var. Seçici   birkaç soru var. Az bilgi verilen, görmeye dayalı ve yardımcı bilgiler kullanılarak çözülme  si gereken sorular ağırlıktaydı…