Gazetevatan.com » Yazarlar » Kaygılanmayın, geçen yıl sorular kolaydı…

Kaygılanmayın, geçen yıl sorular kolaydı…

16 Haziran 2016 Perşembe

2015 Sosyal Bilimler (LYS-4) testinde beklenen soru ve konular çıktı, sürpriz soru yoktu. Sınav, adayları zorlamadı. Düzenli çalışan, dikkatli okuyan ve yorumlayan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavla karşılaştık…


Geçen yıl sınavdan çıkan adaylar, genel olarak sınavın kolay olduğuna dair değerlendirmeler yaptı. Genel kanı; sınav sorularının yoğun bilgi gerektirmeyen, kolay sorulardan oluştuğu, çeldirici ifadelerin yer almadığı, zaman kaybettiren bir nitelik taşımadığı yönündeydi… Cumartesi günü LYS-4 sınavına katılacak adayların YGS’nin Sosyal Bilimler testinden daha başarılı bir performans sergileyeceklerini düşünüyorum. Bu testlere ait Türkiye soru çözüm ortalamalamasının bu yıl yükseleceği kanısındayım. Zaten YGS ortalamalarında da benzer bir tabloyla karşılaştık.

2015 LYS-4 nasıldı?

 
-Tarih: Tarih soruları geçtiğimiz yıllara göre daha kolay ve daha nitelikli sorulardan oluştu. Sorular, özenle hazırlanmış ve bilgiye dayalı soru sayısı bir hayli fazlaydı. Müfredat dışından soru gelmedi. Soru paragrafları oldukça kısaydı. Bundan dolayı zaman yetiştirememe problemi yaşanmadı. Sorularda ayrıntılı bilgi verilirken, seçeneklerde güçlü çeldiriciler konulmamış. 4-5 adet yoruma dayalı (okuduğuna anlama ve yorumlama) soru vardı. İlkçağ Uygarlıklarından gelen soru sayısı önceki yıllara göre artış gösterdi.

-Coğrafya-2: Coğrafya soruları kolay ve orta zorluktaydı. Konu dağılımı sözel kazanımlara uygun ve YGS müfredatından 3 soru vardı. Coğrafyada soruların ikisi seçici olup, daha çok beşeri ve ekonomik coğrafya konu ağırlıktaydı. Geçmiş yıllardaki sorulara oranla daha kısa metinli, net bilgi isteyen, anlaşılır bir dille hazırlanmış sorularla karşılaştık.

-Felsefe Grubu: Sorularının zorluk derecesi, geçen yıllara göre oldukça kolaydı. Öğrenciler özellikle sembolik mantıkta işlem gerektiren sorularda zorladı. Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlendi.

Genel olarak psikoloji ve sosyoloji bölümleri kolay, mantık bölümünde zorlayıcıydı. Psikoloji ve sosyoloji testleri, bilgiyi yorumlama becerisini ölçen nitelikte olup, birkaç sorunun doğrudan bilgi içerdiği görüldü.

Mantık testinde, sembolik mantık sorularında öğrenciler kısmen zorlandı. Önermeler mantığında, çözümleyici çizelge, sembolizasyon ve eşdeğerlik soruları çıktı.

-Din Kültürü: Genel olarak yorum gücü gerektiren sorular soruldu. Öğrencilere zor gelen bazı sorular olduğu görüldü. Örneğin, İmam Maturidi ile ilgili paragraf sorusu öğrencileri zorladı. Doğrudan bilgi sorusu olarak Cahiliye Devrinin özelliklerini veren öncüllü bir soru çıktı.

Sosyal bilimler sınavı (LYS-4)

18 Haziran 2016 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00’da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecek. LYS-4’te, Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi yer alacak. Tarih Testinde 44 soru bulunuyor ve 65 dakika cevaplama süresi verilecek. Coğrafya-2 testinde 14 soru bulunuyor ve 20 dakika cevaplama süresi verilecek. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde ise 32 soru var ve 50 dakika cevaplama süresi verilecek. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunuyor, tek cevap kâğıdı kullanılacak. Adaylar, LYS-4’te birinci ve ikinci testin (Tarih ve Coğrafya-2) cevaplama süresi içinde ve üçüncü testin (Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar.

 
Hangi konularda sorular çıkıyor?
 
 
Bunlara dikkat!
 
-Seçeneklerin tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli. Seçeneklerde doğru cevabın yanında güçlü bir çeldiricilerin de olabileceği unutulmamalı.

-Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli, çünkü ayrıntı içinde boğulan öğrenci doğru seçenekten uzaklaşır.

-Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizip, istenen bilgiyle uyup uymadığına bakmak, doğru cevabı vermemiz için işinizi kolaylaştırır.

-Harita, tablo, şekil ve grafik sorularında öncelikle görselin iyi anlaşılıp, yorumunun tam yapılması gerekir. Grafik okumak, grafik içeren soruların büyük kısmını çözmek anlamına gelir.

-Yapamadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla inatlaşmak yerine soruyu boş bırakarak, diğer sorulara geçin. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek, hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmememizi sağlar.

-Soru kökünde istenilen bilgi iyi okumak ve anlamak ve irdelemek en önemli noktalardan biri.