Gazetevatan.com » Yazarlar » İyi bir gelecek için puanı iyi hesaplayın

İyi bir gelecek için puanı iyi hesaplayın

10 Haziran 2016 Cuma

Heyecanla beklenen TEOG puanları geldi. Şimdi sıra üniversite hayatını belirleyecek olan bu önemli kararı iyi verip, lise seçimini yapmakta. İlk gün için adım adım puan hesaplama yöntemlerini sıralıyoruz


Nisan ayında yapılan ve yaklaşık 1.2 milyon 8. sınıf öğrencisinin girdiği 6 dersten yapılan TEOG sınavlarının puanlarını aileler heyecanla bekliyordu. Daha önce belirtildiği gibi, 8 Haziran tarihinde TEOG sınav sonuçları açıklandı. Bu sınavların sonuçları, sadece liselere geçişte hesaplanacak yerleştirme puanlarına etki yapmayacak, aynı zamanda bu sınavlar öğrencilerin okul sınavlarından biri olarak da kabul edildiği için ders geçme notu olarak da değerlendiriliyor.

Lise seçimi önemli

Bu yüzden bu sınavın sonuçları karneyi de etkileyecek. Lise hayatında önemli bir yere sahip olan bu dönem, oldukça önem taşıyor. Üniversite hayatımızın, iş dünyamızın, aile ve arkadaş seçimlerimizi belirleyecek olan bu dönem, hayatımızın en önemli dönemecini oluşturuyor. İnsanların yaşamından bu kadar öneme sahip olan bu dönemde, okuyacağımız liseyi doğru seçmeliyiz. İyi bir lise demek, iyi bir üniversite, iyi bir meslek ve dolayısıyla iyi bir gelecek anlamına geliyor.  

Sınav sonuçları nasıl değerlendiriliyor?

- Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanır.

- Her soru eşit ağırlığa sahip.

- Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanır.

- Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez.

- Soru iptali durumunda, ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilir. 

- Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanır.

- Merkezi ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklı puanların hesaplanmasında; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için dört; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklı ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

- 700 üzerinden hesaplanan TEOG ortak sınav puanın üzerine 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları eklenip 2’ye bölünerek TEOG Yerleştirme puanı elde edilir.

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı nasıl hesaplanır?

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılıyor.

Yerleştirmede esas puan

Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

2016 yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır?

Okulların kapanması  için geri sayım başlaması ile başarı puanı hesaplaması ön plana çıkıyor. Başarı puanı hesaplaması, öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ‘Ağırlıklı Yıl Sonu Puanları’ hesaplanır. Bu puanların toplamının, derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile yıl sonu başarı puanı elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılır. Sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve ortak sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar, 8. sınıf Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) hesaplamasında da kullanılacak.

Örnek puan hesaplama

1. Merkezi Sınav Puanı: 620

2. Merkezi Sınav Puanı: 640

Merkezi  Sınavların Ortalaması: 630

6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı: 85

7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı: 80

8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı: 80

Üç Yıın Yıl Sonu Başarı Puanı: 245

630 + 245= 875

875/2= 437,5

YARIN: ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE HANGİ LİSELER DAHA BAŞARILI