Gazetevatan.com » Yazarlar » TEOG’a nasıl hazırlanılır?

TEOG’a nasıl hazırlanılır?

24 Nisan 2016 Pazar


TEOG’da sorumlu olduğumuz derslerde nasıl başarılı olunur, şimdi onlara bakalım...
 
TÜRKÇE
 
- Ayrıntılı konu anlatımlı kitapların kullanılması ve konu ile ilgili küçük notların alınması alışkanlık haline getirilmeli.
 
- Paragraflarla ilgili sorular çözülürken, önce soru okunup sonrasında paragraf okunmalıdır. Böylelikle paragraf okunurken sorunun cevabı için zamandan kazanılmış olursunuz.
 
- Cümlenin , cümle yapısı, anlatım bozuklukları gibi konularda kitap okuma alışkanlığı süreklilik kazanmalıdır. Böylelikle doğru cümle yapılarını göre göre, yanlış cümlelerin farkına varırsınız.
 
- Konu tekrarları yaparken, her konu bitiminde farklı kaynaklardan kendinizi kontrol edip konuyu anlayıp anlamadığınızla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz .
 
- Fiilimsiler konusuna çalışılırken sadece fiilimsi eklerini ezberlemekle konuyu kavrayamayız, önemli olan fiilimsi eklerin anlamsal olarak ne ifade ettiğini bilmektir. Fiilimsi eklerini ezberlemeden anlamsal olarak ne ifade ettiğini kavramaya çalışın.
 
- Fiilde çatı konusunu anlayabilmeniz için cümlenin , fiiller ve ekler konuları iyi bilinmelidir. Bu türden sorularda, ilk olarak cümledeki yüklem bulunmalı, daha sonra bu yüklemin fiil olup olmadığı tespit edilmelidir.
 
MATEMATİK
 
- Matematik, sayısal düşünmeyi ve işlem yapabilme yeteneği gerektiren bir ders. Ezberin, bu derste yeri yok. Matematik, mutlaka ders ortamında dinlenirken kavranmaya çalışılmalı; ders dinlenirken ve çalışılırken mutlaka not tutulmalı.
 
- Geçmiş sınav soruları mutlaka çözülüp değerlendirilmeli.
 
- Ezberlemek yerine, konunun mantığını anlamaya çalışın.
 
- Formüllerini bildiğinizi düşündüğünüz, ama soru çözerken hatalarınızın çıktığı konuları tekrar etmelisiniz.
 
- Soru köklerindeki verilerin tümünü okumalısınız. Parantez içindeki veya vurgulanan ifadelere dikkat etmeli.
 
- Kareköklü sayılarda daha hızlı ve pratik olmak için 1’den 20’ye kadar olan sayıların karelerini öğrenmelisiniz. Bu işlemler tam kare ve tam kare olmayan işlemlerde işinize yarar.
 
FEN ve TEKNOLOJİ
 
- Ders, en iyi derste öğrenilir; en önemli kural bu! Bu kural, tüm dersler için geçerli ve TEOG’un temelini oluşturuyor.
 
- Tablo ve grafik sorularında önce soru kökü okunmalıdır ve bu tür sorularda daha önce öğrendiğiniz bilgilerle bağlantı kurmanız önemlidir.
 
- Paragraf sorularında genellikle seçeneklerde verilenlerin tamamı doğru ifade olur, ancak orada sadece paragrafta anlatılan bilgiye göre sorunun cevabı aranmalıdır.
 
- Mitoz ve mayoz bölünmeyle ilgili soruları çözebilmek için bölünmenin aşamalarını bilmek gerekir.
 
- Eşleştirme sorularında mutlaka eşleşen ifadeler yanlarına yazılmalı ve seçenek belirlenirken hata yapılmamalıdır.
 
- Konular öğrenilirken bütün içinde düşünülmelidir. Örneğin mitoz ve mayoz bölünmenin kavranabilinmesi için DNA’nın özelliklerini, eşlenmesini, kalıtımı, eşeyli üremeyi iyi bilmek gerekir.
 
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
 
- Öğrenilen kelimelerin günlük hayatta kullanılması, hem sınav için hem de dilin öğrenilmesi açısından son derece önemlidir Sınavda bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşıldığında, bilinen bir kelime ile benzerliği olup olmadığına bakılmalı ve cümlenin bütününden anlamın çıkarılmaya çalışılmalıdır.
 
- Why, who, which, how gibi soru sözcüklerine dikkat edilmeli. Bu sözcükler paragraf, diyalog ve tablo sorularında karşımıza çıktığı için çok önemlidir. Kullanılan soru kalıbının anlamına uygun cevaba yönelmek gerekir.
 
- Soruların çoğunluğu, okuduğunu anlama şeklinde olduğu için kelime bilginizi geliştirmeniz gerekir.
 
- Kişisel özellikleri anlatan kelimeleri öğrenirken, kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan kelimeler şeklinde gruplandırarak çalışın.
 
- Paragraf ve hikayeyi okumadan önce soruları okuyarak parça hakkında genel bilgi edinin.
 
- Birçok soru diyalog şeklinde sorulur. Diyalogda sorulan şaşırma, onaylama, üzülme gibi ifadeleri iyi bildiğiniz zaman soruda genel olarak ne demek istediğini anlarsınız.
 
İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK
 
- Amasya Genelgesi’ne çalışırken Kurtuluş Savaşı’nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirten maddeleri gözden kaçırma ve bunları sınavda rahatlıkla değerlendirebilirsin.
 
- ‘Milli Egemenlik’ vurgusunun yapıldığı konuları gözardı etme! Mesela, Erzurum Kongresi’nde milli egemenlik vurgusu yapan maddeler nelerdir?
 
- Sivas Kongresi’nde cemiyetlerin birleştirilmesinin amacı nedir? Bilgilerini gözden geçirebilirsin.
 
- Kendine has bir tarih şeridi oluşturup, mütarekeleri ve kongreleri buna yerleştirebilirsin.
 
- Sınavda veya sınava hazırlanırken, sebep-sonuç ilişkisine dikkat etmelisin. ‘Ne, neden’ sorularını sorup, cevap aramalısın.
 
- Antlaşmalara çalışırken ‘niçin bir araya gelindi, bu madde ne için oluşturuldu ve bu maddenin amacı nedir?’ sorularına hazırlıklı olmalısın.
 
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
 
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, yapısı gereği çok fazla soyut bilgi, kavram ve ilke içeriyor. Bu nedenle, bu dersin konuları ezberlenirse, rahatlıkla unutulabilir. Bu konuları çalışılırken; bilinmeyen kelimelerin çıkarılması, akılda kalınanların not edilmesi, maddeler halinde notlar tutulması son derece önemlidir.
 
- Bütün ünitelere ait kavramları formüle ederek öğrenebilirsiniz. Kader: ölçü, yasa, kanun/ Külli irade: Allah’ın sonsuz olan iradesi/ Cüz’i irade: İmanın sınırlı olan iradesi/ İrade: Tercih edebilme gücü, dileme ve dilediğini yapabilme, karar verebilme gücü.
 
- Şema hazırlanmalı ve olabildiğince fazla örnek çözülmeli.
 
- Bilinmesi gereken ilgili kavramlar listelenmeli, yanına kısa notlar alınmalı.
 
- Kavramlar çalışılırken kalıcı olması için benzeşim kurulmalı.
 
YARIN: SINAVDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ