Gazetevatan.com » Yazarlar » 150 barajını aşmak için 20 net gerekiyor

150 barajını aşmak için 20 net gerekiyor

08 Mart 2016 Salı


Üniversite’ye girişin birinci basamağı olan YGS’ye (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) 6 gün kaldı.

YGS, ağırlıklı olarak 9.sınıf ile az da olsa 10.sınıf müfredatını içeriyor. YGS, ağırlıklı olarak 9.sınıf ile az da olsa 10.sınıf müfredatını içermektedir. Bu yıl YGS barajında önemli değişiklik yapıldı. Geçen yıllarda 140 olan baraj, bu yıl 10 puan artırılarak 150’ye çıkartıldı. Bu barajı aşmak için eskiden 16 net yeterliyken, artık 20 nete ihtiyaç duyuluyor, yani adayların sınavda 4 net daha fazla yapması gerekiyor.

YGS’de 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme hakları bulunmuyor. 150 ile 179.99 arası puan alanlar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebilecek. Bu adaylar, LYS’ye katılamıyor. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ancak LYS’ye katılma hakkına sahip oluyor. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS’den 150 ve üzeri alınması gerekiyor.

BU YIL BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER DE VAR!

2015 yılında tıp fakültelerine 40 bin, hukuk fakültelerinde 150 bin baraj sınırlaması getirildi. Bu yıldan itibaren mühendislik fakültelerine 240 bin (ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri hariç), mimarlık fakültelerine de 200 bin baraj sınırlaması getirildi.

2016 yılı için bir başka değişiklik ise; liselerine 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan meslek liseliler için Y-YGS/LYS’de mesleki ek OBP kaldırıldı. Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacak.

2016-ÖSYS Kılavuzu’nda Kamu Yönetimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve

Bu yıl yapılan son değişiklik ise, geçmiş yıllarda 30 olan tercih sayısı bu yıldan itibaren 24’e düşürüldü.

Bu sınav, LYS sonrası üniversite puanlarına yaklaşık yüzde 40 katkıda bulunduğundan, kritik bir role sahip...

YGS’de sorulan 160 sorudan yaklaşık 80’inin aşağıda verdiğimiz konulardan çıktığını düşünürsek, bu konulara hakim olan adayların YGS’de büyük avantaj yakalayacaklarını rahatlıkla belirtebiliriz.

Sıraladığımız bu konulara hakim olmak, size nasıl bir avantaj sağlayacak? Sadece belirttiğimiz bu konulardan gelen sorularda tam performans gösteren bir aday, sınavda başka bir konudan soru yapmasa dahi ham puan olarak en az 300 puan alma şansına sahip…

1. SAYILAR: Doğal sayılar, tam sayılar, modüler aritmetik, rasyonel sayılar, gerçek sayılar, mutlak değer, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran/orantı ve problemler. Bu 9. sınıfta öğretilen bir konu. Temel Matematik testinin neredeyse yarısını kapsayan bu bölümde soruların %30’u kolay, %35’i orta, %35’i ise zor seviyeden çıkıyor…

2. PARAGRAF BİLGİSİ: Seçilmiş metin ve metin parçalarda paragrafın anlatımı, yapıları, anlam ve ana düşünce, düşünceyi geliştirme yolları konularını kapsayan paragraf bilgisi Türkçe testinin en önemli konularından. Yorum yeteneği ve okuduğunu anlamaya dayalı bu bölüm sınavda zaman alıyor. Şimdiye kadar çıkmış paragraf sorularının %35’i kolay, %55’i orta, %10’u ise zor seviyede.

3. CÜMLE BİLGİSİ: Cümle bilgisi genellikle cümlede anlam, dilek ve istek cümleleri, cümlenin ögeleri ve metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler sorularını kapsıyor. Hem yorum hem de bilgi sorularından oluşan cümle bilgisi sorularının %65’i kolay, %25’si orta, %10’u da zor seviyeden soruluyor.

4. DOĞAL SİSTEMLER: Ağırlıklı olarak harita bilgisi, koordinat sistemleri, izohipsler, dünyanın şekli ve hareketi, hava durumu ve iklim elemanları ve iç ve dış kuvvetler konularını inceleyen bu ünite ağırlıklı olarak bilgi ve hesaplama problemlerinden oluşuyor. Çıkan soruların %60’ı kolay, %30’u orta, %10’u ise zor seviyeden.

5. BİLEŞİKLER: Bileşik formüllerin yazımı, iyonik ve kovalent bağlar, polarlık, organik bileşikler konularını kapsayan bileşikler ünitesi. Her sene yaklaşık Kimya sorularının %25’inin çıktığı bileşikler konusu sorularının zorluk dağılımı şu şekilde: %60’kolay, %30’u orta ve %10’u zor.