Gazetevatan.com » Yazarlar » Coğrafya 1’e önem veren kazanır!

Coğrafya 1’e önem veren kazanır!

14 Haziran 2017 Çarşamba


Son oturum  olan LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya), hem TM hem de TS puan türlerine katkısından dolayı, son derece önemli bir sınav; neticede 5 puan türünün hesaplanmasında etkin rol oynuyor. Ancak bu sınavın önemli bir özelliği var, bu sınavda istikrar yakalanmış durumda, yani yıllara göre çok farklılık göstermeyen sonuçlarla karşılaşıyoruz.  
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) sınavında adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı testinden 56 soru ve Coğrafya-1 testinde de 24 soru yöneltilecek. Türk Dili ve Edebiyat testinin çözümü için 85 dakika, Coğrafya testinin çözümü için de 35 dakikalık bir süre verilecek. Edebiyat bölümünde yer alan 56 sorudan 23’ü dil ve anlatım, 33’ ü Türk Edebiyatı ’na ait. Dil ve anlatım bölümündeki sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı (paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam) olmakla birlikte, karma dil bilgisi sorularıyla da tüm müfredat yoklanabilir. Sınavın edebiyat bölümündeki sorular, Cumhuriyet dönemi ağırlıklı olarak soruluyor. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, geçiş dönemi Türk edebiyatı, divan edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun, Fecr-i ati, Cumhuriyet dönemi, söz sanatları, Batı edebiyatı akımları, düz yazı ve şiir bilgisi konularıyla ilgili sorularla da karşılaşabiliriz. Genelde sınavın kolay olduğunu belirtmekte bir sakınca yok, ancak ayrıntılara dikkat etmekte yarar var! LYS-3 sınavlarının geneline baktığımızda, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği soruların ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Coğrafya-1 testinde ekonomik coğrafya, küresel ortam ve çevre, toplum konumları ile coğrafyanın kaçınılmaz bir özelliği olan harita sorularına çokça yer verildiğini görüyoruz.
 
SINAVDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?
 
Türk Dili ve Edebiyatı dersi, TM puan türünden tercih yapacak adayları etkileyen, hatta sonucu belirleyen test.  Edebiyat soruları, Türk edebiyatının tüm dönemlerini kapsıyor. İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı’ndan başlayıp,  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda son buluyor. Adaylar, LYS edebiyat sorularında en  çok Cumhuriyet Dönemi ve Divan Edebiyatı sorularında zorlanıyor. Bu sebeple en çok yanlış bu konulardan yapılıyor.
 
EDEBİYAT SÜRPRİZ YAPMADI
 
Sorular, genel anlamda müfredata uygundu. Birkaç bilginin birleştirilmesini gerektiren soru tipleri olmasına rağmen, konu ayırmadan düzenli çalışan her öğrencinin yanıtlamakta zorlanmayacağı sorular da vardı. Hemen her konudan soru soruldu. Paragraf soruları, YGS tarzındaki paragraf sorularından daha kolaydı. Dil ve anlatım bölümündeki sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı (paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam) olmakla beraber, karma dil bilgisi sorularıyla da tüm müfredat yoklanmış. Adaylar, bu yılki Türk Dili ve Edebiyatı sorularında zorlanmadı lar. Öğrenciler, soruların anlaşılır ve paragrafların normal uzunlukta olduğunu belirtti. Sınavda zaman problemi yaşanmadı. Bu sene d e Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı soruları yoğunlukta olduğu anlaşılıyor. Soruların yapılabilmesi için Cumhuriyet Dönemi’nde yetişmiş sanatçıları, yapıtları ve yapıt içeriklerini iyi bilmek gerektiği görülüyor. Yakın dönem edebiyatımızın sanatçıları ve yapıtlarına da çalışmak gerektiği anlaşılıyor. Bu yönlerden bakılırsa sınavda sürpriz denebilecek bir soruya yer verilmemiş.
 
COĞRAFYA ZORLADI
 
 LYS Coğrafya-1 sorularının, önceki yıllara göre biraz daha zor ve bilgi ağırlıklı bir sınav olduğu anlaşılıyor. Bu sınavın, adayları zorladığını düşünüyoruz. Sorular 11 ve 12 sınıf konuları ağırlıklı hazırlanmış. Ekonomik coğrafya, küresel ortam ve çevre toplum konumları ile coğrafyanın kaçınılmaz bir özelliği olan haritalı sorulara çokça yer verilmiş. YGS tarzında da birkaç soru vardı.
 
HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU GELİYOR?
 
TM ve TS tercihi yapacak adaylar için LYS-3 Edebiyat-Coğrafya sınavı hayati önemde.  Soru sayıları değişmekle birlikte, aşağıdaki konulardan her yıl soru geliyor…
l Cümlede Anlam (2 Soru)
l Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri (2 Soru) 
l Sözcükte Yapı, Ek, 
Kök İlişkisi (1 Soru)
l Sözcük Türleri (Fiilimsi, 
Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) (2 Soru)
l Cümle Çeşitleri (Yapısına Göre, Yüklemin Türüne, Yerine 
Ve Anlamına Göre) (1 Soru)
l Noktalama, İmla (2 Soru)
l Paragrafta Konu, Başlık (1 Soru)
l Parag. Anlatım Türleri (4 Soru)
l Paragrafta Boşluk Dol. (1 Soru)
l Paragrafta Düşünce (4 Soru)
l Söz Sanatları (Teşbih, 
Kinaye, Teşhis) (2 Soru)
l Şiirde Anlam (2 Soru)
l Halk Edebiyatı Özel. (1 Soru)
l Tiyatro Terimleri (1 Soru)
l Düş. Yazı Tür. (Deneme, 
Makale, Biyografi) (1 Soru)
l Divan Ede. Nazım Tür.(1 Soru)
l Şiir Bilgisi (Ölçü, Uyak) (2 Soru)
l G. Türk Tiyatrosu (1 Soru)
l Divan Edebiyatı Özellikleri, 
Şairleri (2 Soru)
l Tanzimat Edebiyatı (5 Soru)
l Servet-i Fünun Ede. (4 Soru)
l Milli Edebiyat (4 Soru)
l Bağımsız Sanatçılar (2 Soru)
l Cumhuriyet Dön. Türk Ede. (Hikaye, Roman) (5 Soru)
l Cumhuriyet Dönemi Türk 
Edebiyatı (Şiir) (3 Soru)
TOPLAM: 56 Soru
TM ve TS öğrencilerinin en zor dersi diyebileceğimiz Coğrafya , LYS-3 sınavında da birçok adayın kâbusu. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok, soruların yoğunlaştığı konular belli, sadece bu konulara çalışmak dahi, sizi belirli bir seviyeye çıkaracaktır.
l Akarsular-Akarsu Prof. (1 Soru)
l Grafik Okuma 
(Sıcaklık Grafiği) (1 Soru)
l Nüfus Politikaları (1 Soru)
l İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)
l Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)
l Sanayileşme, Şehirleşme, 
Göçler (2 Soru)
l Türkiye’nin Arazi Yapısı 
(Eğim Dereceleri) (1 Soru)
l Yanlış Arazi Kullanımı (1 Soru)
l Türkiye Yer Şekilleri (1 Soru)
l Türkiye İklimi (1 Soru)
l T. Jeopolitik Konumu (1 Soru)
l Tablo Okuma (Türkiye’de 
Ticaret) (1 Soru)
l Grafik Okuma (Enerji Kaynakları) (1 Soru)
l Bölgeler Coğrafyası 
(Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)
l Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kol. Göre Dağılımı (1 Soru)
l Ülkelerin Gelişmişlik 
Endeksleri (1 Soru)
l Ülkeler Coğrafyası (1 Soru)
l Uluslararası Örgütler (1 Soru)
l Atıklar Ve Ekolojik D. (1 Soru)
l Doğal Kay. Kullanımı (1 Soru)
l Doğal Kay. Kullanımı (2 Soru)
l Enerji Kaynakları (1 Soru)
TOPLAM: 24 Soru