Gazetevatan.com » Yazarlar » Sınav kazandıracak öneriler

Sınav kazandıracak öneriler

13 Haziran 2017 Salı


- KİMYA: MF tercihi yapacak adaylar için en önemli testlerden biri  de Kimya testi… Tıpkı Fizik ve Biyoloji gibi 30 sor u olarak karşımıza çıkan bu testte,  yorumdan daha çok bilgi ve kavramlar plana çıkıyor. Salt yorum gücü kullanılarak soru çözmek , Kimya testinde Biyoloji’nin aksine biraz daha zor. Yorum yeteneği , ancak orta düzeyde  sorularda mümkün olabilir. Kimya testinde en fazla doğru  yanıtı verebilmenin anahtarı , konularda yeterli bilgiye ve konulardaki kavramlara tamamıyla hakim olmaktan geçiyor.  Toplam 30 sorunun geldiği Kimya testinin soru dağılımına baktığımızda,  en fazla soru çıkan konuların; Asit-Baz Dengesi, Reaksiyon Isısı, Kimyasal Bağlar  olduğunu görüyoruz. Özellikle Organik Kimya , her sınavda en az 10 s orunun geldiği, banko konuların başında geliyor. Bu yönüyle Kimya testinden yüksek netler çıkarmak isteyen adaylara en büyük tavsiye , Organik Kimya konusunu eksiksiz olarak bilmeleri ve bu konuyla ilgili bolca soru çözmeleri olur .

- BİYOLOJİ: Biyoloji  testi, Fizik, Kimya testlerinden farklı olarak, biraz daha yorum ağırlıklı sorularının hakim olduğu bir test olarak karşımıza çıkıyor. Temel ve orta seviyede bilgilerle yorum kabiliyetini birleştiren adayları n bu sınavda başarılı olmaları mümkün. Ayrıca LYS-2 Biyoloji konularının, ilk aşama sınavı olan YGS’deki Biyoloji sorularıyla benzerlik gösterir  bir nitelikte olduğunu görüyoruz. Biyoloji testi konusunda belki de en temel nokta; sözel konulardan oluşan bu dersi öncelikle derste iyi  dinlemek sonrasında da sık sık tekrar etmek. Bu dersi ihmal etmeden, en az diğer dersler kadar önemsemek, adayların rakipleri karşısında bir adım önde olmaları için bir fırsat sağlar.  Biyoloji konuları  detaylı incelediğinde ; Sistemler, Nükleer Asit, Hücre Bölünmeleri ve Üreme gibi konuların ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle Sistemler konusundan her yıl ortalama 10  sorunun yer aldığını söylemek mümkün.

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) beş puan türünü etkiliyor!

Son oturum olan LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya Sınavı), hem TM hem de TS puan türlerine katkısından dolayı, son derece önemli bir sınav; neticede 5 puan türünün hesaplanmasında etkin rol oynayan bir sınav. Yıllara göre çok farklılık göstermeyen sonuçlarla karşılaşıyoruz. Genelde sınavın kolay olduğunu söyleyebiliriz, ancak ayrıntılara dikkat etmek koşuluyla… Pazar günü yapılacak olan LYS-3, sabah 10.00’da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3’te, Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile Coğrafya-1 Testi yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecek. Coğrafya-1 Testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika cevaplama süresi verilecek. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacak. Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 2 soru, Coğrafya-1 Testinde 1 soru, kısa cevaplı soru olacak. Adaylar bu soruların cevabını cevap kâğıdının ilgili alanına yazacak ve kodlayacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.

SINAVDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Sınavlarda sık yapılan hataların farkında olmak, adayların soru çözme becerisini olumlu yönde etkiliyor. LYS-3’ün 56 soruluk bölümünü kapsayan Türk Dili ve Edebiyatı sorularından oluşan bu bölümde adayların şunlara dikkat etmesinde yarar var:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI:

- Sınavda sadece edebiyat soruları olmayacak. Yeniden paragraf sorularına eğilin ve mutlaka dilbilgisini gözden geçirin.

- Soru kökünü tam olarak anlamadan seçeneklere sakın geçmeyin .

- Bilmediğiniz soruları mutlaka boş bırakın.

- Kolay sorular sizi şaşırtmasın. O tarz soruların altında başka şeyler aramayın.

- Sorunun tamamını gözden geçirdikten sonra seçeneklerde eleme yapın.

- Okuduğunuz ilk seçenek doğru bile olsa , bunun kararını diğer seçenekleri okuduktan sonra verin; diğer seçeneklere göz atmak, zaman kaybı değildir.

- Yanlış okunan soru, doğal olarak yanlış yanıtlanır. Özellikle ‘değildir, çıkarılamaz’ gibi kelimelere dikkat edin .

- Tüm soruları ilk bakışta çözemeyeceğinizi, daha sonra tekrar bakabileceğinizi düşünün.

- Soruyu bir kere iyi okumak, iki kere okumaktan daha az zaman kaybettirir .

- Altı çizili sözcük ya da cümlelerle ilgili sorular çözülürken, sözcüğü ya da cümleyi tek başına düşünmemek gerekir. Unutulmamalıdır ki , her sözcük içinde bulunduğu parçayla anlam kazanır. Soruyu hiç okumadan seçenekler de sadece altı çizili sözcüklerin yanıtlarını aramanız, sizi genellikle çeldirici seçeneğe götürür.

COĞRAFYA:

- Soruları dikkatli okumak ve anlamak, başarılı sınav için öncelik taşıyor.

- Seçeneklerin tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli. Şıklarda güçlü çeldiricilerin de olabileceği unutulmamalı.

- Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli..

- Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizmek, istenen bilgiyle uyuşup uyuşmadığına bakmak, doğru cevapta işinizi kolaylaştırır.

- Harita, tablo, şekil ve grafik sorularında öncelikle görselin iyi anlaşılıp, yorumunun tam yapılması gerekir. Grafik içeren soruları çözmek demektir.

- Yapamadığımız bir soruyla inatlaşmak yerine , o soruyu boş bırakarak, diğer sorulara geçin. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek , hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmemenizi sağlar. 

YARIN: EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI ANALİZİ

SORUN: sgultekin@gazetevatan.com