Gazetevatan.com » Yazarlar » Zorlayıcı test: Fen Bilimleri

Zorlayıcı test: Fen Bilimleri

12 Haziran 2017 Pazartesi


MF puan türünde n tercih yapacak öğrencilerin LYS-2 Fen Bilimleri sınavı ile birlikte sınav maratonu sona erecek. Geçen hafta uygulanan LYS-1 Matematik sınavında zorla nan, beklentisi gerçekleşmeyen adaylar için, LYS-2 Fen Bilimleri sınavının önemini daha da artıyor. Fen Bilimleri sınavının, diğer sınavlara göre genelde  daha zorlayıcı olduğu  belirtmekte yarar var .

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan YGS’yi başarıyla atlatıp ikinci sınav a, LYS’ye girmeye hak kazanan sayısal bölümü öğrencileri için LYS-2 Fen Bilimleri sınavı büyük önem taşıyor, bilhassa sağlık bilimi alanından tercih yapacak adaylar tarafından…

Sayısal alanda n, özellikle mühendislik, tıp gibi bölümleri hedefleyen adayların bu tes ten iyi netler yapmaları gerekiyor. Bu sebeple  2017 LYS-2 Fen Bilimleri konularına  iyi hakim olmak ve sürecin başından itibaren iyi bir çalışma yapmak, bu alanda başarılı olmak için  büyük önem taşıyor.

FİZİK: LYS-2 Fen Bilimleri testi içerisinde yer alan derslerden ilki  Fizik... Toplamda 30 soru sorulan bu testte, gerek YGS gerekse  LYS Fizik konuları ,  MF tercihi yapacak birçok aday tarafından en zor görülen derslerin başında geliyor; ancak genel olarak incelendiğinde, hem YGS’de hem de LYS’de soruları zorlaştıran kısmın matematiksel işlemler olduğunu görüyoruz. Bu işlemlerle ilgili sorunlar çözüldüğünde ve soruların mantığı kavrandığında,  LYS Fizik konularının çözülemeyecek derecede zor olmadığını söylemek mümkün. Bu noktada biraz matematiksel işlemler konusunda yetkinliğe sahip olmak önem kazanıyor.

Fizik testinde yorum soruları ve bilgi soruları olmak üzere iki farklı soru tipi yer alıyor. Son yıllarda karşımıza gelen 30 soruyu genel olarak incelediğimizde , yorum sorularının ve bilgi sorularının eşit  ağırlıkta yer aldığını görüyoruz. Soruları ayrıntılı olarak incelediğimizde , bilgi sorula rının belirli formüllere ve konulara hakim olmakla, yorum sorularının ise bol soru çözüp soru tiplerine hakim olmakla çözülebildiğini görüyoruz.  LYS Fizik sorularının dağılımı nı incelediğimizde; Işık, Kuvvet-Denge ve Hareketler konularının son yıllarda ÖSYM tarafından en çok sorulan konular olduğunu  görüyoruz. Adayların bu konulara özellikle dikkat etmelerinin sınavda başarılı olmalarını sağlayacağını söyleyebiliriz.

2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacak. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya  kodlanan sorulardan oluşacak.

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevapl ı açık uçlu soru sorulacak, LYS-2’de 3 adet sayısal açık uçlu soru  sorulacak. 

2017-LYS’LERDE SORULACAK KISA CEVAPLI SORULARIN DAĞILIMI:

LYS-1: Matematik Testi (3)

LYS-2: Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

LYS-3: Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

LYS-4: Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi (1)

LYS-5: Yabancı Dil Testi (3)

SON İKİ YILDA FİZİK’TE HANGİ KONULARDAN SORULDU?

KONULAR                           2015      2016

FİZİĞİN DOĞASI                              1             2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ               2             1

YILDIZLAR                                           1

KUVVET-MOMENT-DENGE        2             1

OPTİK                                   2             3

ISI-SICAKLIK-GENLEŞME              1             1

ELEKTRİK-MANYETİZMA              6             5

MEKANİK                           4             5

DALGALAR                         2             3

FOTOELEKTRİK                 3             1

MODERN FİZİK                 3             2

ATOM MODELLERİ                         2             1

RADYOAKTİVİTE                                              2

İŞ-GÜÇ-ENERJİ                 1             1

ASTRONOMİ                     1             1

TOPLAM                                             30           30

KİMYA: MF tercihi yapacak adaylar için en önemli testlerden biri  de Kimya testi… Tıpkı Fizik ve Biyoloji gibi 30 sor u olarak karşımıza çıkan bu testte ,  yorumdan daha çok bilgi ve kavramlar ön plana çıkıyor. Salt yorum gücü kullanılarak soru çözmek , Kimya testinde Biyoloji’nin aksine biraz daha zor. Yorum yeteneği , ancak orta düzeyde  sorularda mümkün olabilir. Kimya testinde en fazla doğru  yanıtı verebilmenin anahtarı, konularda yeterli bilgiye ve konulardaki kavramlara tamamıyla hakim olmaktan geçiyor.  Toplam 30 sorunun geldiği Kimya testinin soru dağılımına baktığımızda ,  en fazla soru çıkan konuların; Asit-Baz Dengesi, Reaksiyon Isısı, Kimyasal Bağlar  olduğunu görüyoruz. Özellikle Organik Kimya , her sınavda en az 10 s orunun geldiği, banko konuların başında geliyor. Bu yönüyle Kimya testinden yüksek netler çıkarmak isteyen adaylara en büyük tavsiye , Organik Kimya konusunu eksiksiz olarak bil meleri ve bu konuyla ilgili bolca soru çözmeleri olur.

YARIN: l SON 2 YILIN KİMYA VE BİYOLOJİ KONULARI VE SORULARI l LYS-2 (FEN BİLİMLERİ SINAVI) ANALİZİ

SORUN: sgultekin@gazetevatan.com