Gazetevatan.com » Yazarlar » İyi bir sınav stratejisi belirleyin, yoksa...

İyi bir sınav stratejisi belirleyin, yoksa...

09 Haziran 2017 Cuma


Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) bilgi, birikim ve yorumlama becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor. Bu becerilerin hepsine sahip olsanız bile, iyi bir sınav stratejiniz yoksa  ,sınavda başarılı olmak pek mümkün olmayabilir. Bu nedenle sınav sırasında yapacaklarımızı baştan belirlemeniz, sınav stratejimizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Geleceğinizi etkileyecek sınavda başarılı olmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekir; rakiplerinizden bir adım öne geçmek için sınavda nelere dikkat etmeniz gerekir, yerimiz elverdiğince sıralamaya çalışalım…

LYS-4 TESTİNDE NASIL BAŞARILI OLUNUR?

- Seçeneklerin tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli. Seçeneklerde doğru cevabın yanında güçlü çeldiricilerin de olabileceği unutulmamalı.

- Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli, çünkü ayrıntı içinde boğulan öğrenci doğru seçenekten uzaklaşır.

- Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizip, istenen bilgiyle uyup uymadığına bakmak, doğru cevabı vermemiz için işinizi kolaylaştırır.

- Harita, tablo, şekil ve grafik sorularında öncelikle görselin iyi anlaşılıp, yorumunun tam yapılması gerekir. Grafik okumak, grafik içeren soruların büyük kısmını çözmek anlamına gelir.

- Yapamadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla inatlaşmak yerine soruyu boş bırakarak, diğer sorulara geçin. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek, hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmememizi sağlar.

- Soru kökünde istenilen bilgi iyi okumak ve anlamak ve irdelemek en önemli noktalardan biri.

SOSYAL BİLİMLER SINAVINDA SORULAR HANGİ KONULARDAN?

LYS-4 TARİH KONULARI:

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu- İlk Uygarlıklar- İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi- Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi- Beylikten Devlete

Osmanlı Devleti

Avrupa ve Osmanlı Devleti

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk İnkılabı

Atatürk’ün Ölümü

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Yüzyılın Başlarında Dünya

Soğuk Savaş Dönemi

İkinci Dünya Savaşı

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı- Toplum Yapısı- Hukuk- Ekonomi- Eğitim- Sanat

LYS-4 COĞRAFYA  KONULARI:

 Doğal Sistemler- Beşeri Sistemler

Mekansal Sentez Türkiye

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Ekonomik Faaliyetler

LYS-4 FELSEFE GRUBU KONULARI:

 Mantık- Klasik Mantık- Sembolik Mantık

Mantık ve Dil

Psikolojinin Temel Süreçleri

Öğrenme Bellek Düşünme

Sosyolojiye Giriş

Ruh Sağlığının Temelleri

Toplumsal Yapı- Değişme ve Gelişme- Kültür- Kurumlar

Birey ve Toplum

DİKKAT!

2017-LYS’LERDE SORULACAK KISA CEVAPLI SORU DAĞILIMI:

2017-Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacak. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacak. Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak, LYS-1’de 3 adet sayısal kısa cevaplı soru, (LYS-1’de yalnızca Matematik Testi yer alacak; Matematik ve Geometri testleri ayrı değil, tek test olacak), diğer oturumlarda ise sözel açık uçlu sorular sorulacak.

LYS-1 (Matematik):  Matematik Testi (3)

LYS-2(Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

LYS-4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi (1)

LYS-5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

DİKKAT!   2017-Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) yer alacak kısa cevaplı soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara yazılıp kodlanacak. Cevap kâğıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

YARIN: MATEMATİK TESTİ (LYS-1) TEKNİK ANALİZİ

SORUN: sgultekin@gazetevatan.com