Resmi Gazete'de yayımlandı, yazarlara nakdi destek verilecek!

AA |  10 Mayıs 2019 Cuma - 7:02 | Son Güncelleme : 10 05 2019 - 7:02

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir eserle sınırlı olmak şartıyla nakdi destek verilebilecek.

Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yönetim kurulu üyelerinin görev süresi başkan hariç üç yıl olacak.


 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar  ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "35  numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü  tarafından yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve  ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir eserle sınırlı olmak şartıyla  nakdi destek verilebilecek.
 
Kurumun bütçesinden karşılanacak olan destek tutarı Sanat ve Yönetim  Kurulu kararı ile 250.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı  sonucu bulunacak miktardan fazla olmayacak. Herhangi bir sebeple geri alınması gereken destekler 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek. Yerli yazarların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet  Tiyatroları Genel Müdürlüğünce belirlenecek.
 
Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin düzenleme
 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki bir başka düzenleme ile Türk Patent  ve Marka Kurumunun yönetim kurulu üyelerinin görev süresi başkan hariç üç yıl  olarak belirlendi. Düzenleme ile görev süresi biten üyeler yeniden yönetim kuruluna  seçilebilecek. Başkan yardımcısının görevinin sona ermesi halinde ise yönetim  kurulu üyeliği de sona erecek. Başkanın olmadığı hallerde başkana başkan  yardımcısı vekalet edecek. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamenin ek 29'uncu maddesine göre, ayda üçten fazla olmamak üzere her bir  toplantı için 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda  bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.