Resmen değişti! Ek puan verilecek...

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:02 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 10:04

Lojmanlarla ilgili düzenleme yapıldı. Gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan verilecek.


Kamu Konutları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre engelli personel ile engelli aile ferdi bulunanlara ek 40 puan, gazi ve şehit yakınlarından eş, çocuk, anne, baba ve kardeşin her biri için ek 40 puan getirildi.
 
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME
 
MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli "Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli" başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.
 
"k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan,
l) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,"
 
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli "Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi" başlıklı (5) Sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 
 

ETİKETLER

lojman engelli gazi ek puan