Resmen değişti! 5 yıl şartı kaldırıldı...

GAZETEVATAN.COM |  18 Eylül 2020 Cuma - 15:02 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Yeni kararname ile bakanlıklara ilişkin çok sayıda değişiklik yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu. Artık Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda, iki üyede “Kamuda ve /veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı aranmayacak.


Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile, bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklikler yapıldı. Değişiklikleri ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikler
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerinde bazı değişiklikler yapıldı.Afet ve Acil Durum Kurulu kuruldu. Kurul; içişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşacak.  Kurulun sekretaryasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütecek.
 
İKLİM VE ZİRAİ METEOROLOJİ DAİRE BAKNALIĞI KURULDU 
 
2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılan değişiklikler ile  Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde İklim ve Zirai  Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu. 1 adet Daire Başkanı ve 3 adet Şube Müdürü kadrosu ihdas edildi. Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İklim ve  Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı, meteorolojik karakterli doğal afetler,  hidrometeoroloji, deniz meteorolojisi ve meteorolojiyle ilgili geliştirme  çalışmaları yapacak.
Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla  tarım sektörüne yönelik zirai meteorolojik uygulamaları yapma veya yaptırma  görevi verilen başkanlık, kuraklık konusunda araştırma ve analiz yapmak,  meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine etkileriyle ilgili çalışmalar yapmak  veya yaptırmakla ilgili faaliyet yürütecek. Uzaktan algılama ve sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına  yönelik araştırma ve analiz yapacak olan başkanlığın görev alanı şöyle  tanımlandı:  "İklim kayıt ve gözlemlerini kullanarak iklim ve iklim değişikliğini  izlemek, araştırmak, raporlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla  paylaşmak,  Türkiye iklimi ve iklim sınıflandırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak. İklim  değişikliği model çalışmaları yapmak veya yaptırmak, iklim değişikliği  projeksiyonları için veri ve ürün üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz  etkilerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim değişikliği  uyum veya azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel destek  vermek. Uluslararası kuruluşlarla sorumluluk sahasına giren konularda teknik iş  birliği yürütmek."
 
5 YIL ŞARTI KALDIRILDI 
 
İletişim Başkanlığı için 1 Adet Daire Başkanı ve 1 adet İşletme Müdürü kadrosu ihdas edildi.Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda, iki üyede “Kamuda ve /veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı aranmayacak. Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanların atamasının Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı.
Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanmış olanların görevden alındıklarında atanacakları kadrolara ilişkin düzenleme kaldırıldı.